Westfriesland

Bouw Noord-Holland Noord al een derde ontslagen

Berekeningen van het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB) voorspelden in februari voor de bouwsector in Noord-Holland en Utrecht een krimp van maar liefst 440 miljoen euro. Recente ontwikkelingen laten zien dat de teruggang in deze provincies nóg groter zal zijn dan eerder dit jaar geprognosticeerd. Talloze bouwbedrijven hebben het zeer moeilijk en al vele tienduizenden banen zijn verdwenen. Reden voor Bouwend Nederland Regio Randstad Noord om een brandbrief te sturen naar de Colleges van B&W van de gemeenten in deze provincies.

In Noord-Holland Noord is al een derde van de bouwvakkers ontslagen. In de rest van de provincie zit twintig procent zonder werk thuis. Dat Noord-Holland Noord het zwaarst door de crisis is getroffen, is verklaarbaar. Op de website van Noordhollands Dagblad zegt Overtoom: ,,Dat heeft alles te maken met het feit dat de bouw van oudsher daar een belangrijke plaats in de economie inneemt. In januari 2007 waren er nog 9200 mensen in de bouw werkzaam. Dat is gedaald naar 6200. We moeten wakker worden. Bouwbedrijven zijn gehecht aan hun personeel. Houden ze ook in mindere tijden in dienst. Maar het is vel over bot. Het heeft te lang geduurd. Als er niets gebeurt gaan er de komende tijd nog veel bouwbedrijven omvallen.”

In de brandbrief van 14 juni wijst Bouwend Nederland de gemeenten op hun te voeren beleid. Zij kunnen ervoor zorgen dat er niet nog meer banen verloren gaan. Bouwend Nederland laat in de brief zien op welke manier zij de bouwbedrijven in deze moeilijke tijd terzijde staan, maar ook welke mogelijkheden er voor de gemeenten zijn om banenverlies te voorkomen. Dit kan met maatregelen die bovendien vaak geen geld kosten.

Link naar brandbrief Bouwened Nederland.

To Top