Westfriesland

College Alkmaar: Gamma kan naar ’Ranzijn’

Wat het Alkmaarse college van b en w betreft kan de Gamma verhuizen van de Laanenderweg (Boekelermeer) naar de plek naast Ranzijn Tuin & Dier aan de Omval. Het schetsontwerp wordt nog voorgelegd aan de raad.

Er is overleg geweest met de Omvalbewoners over de plannen. Dat heeft tot aanpassingen geleid. Zo wordt de hoogte van de nieuwbouw niet meer dan acht meter. De nieuwe bouwmarkt van Gamma krijgt een vloeroppervlak van 4500 vierkante meter.

De buurt blijft bezorgd over de toename van de verkeersdruk op de kruispunten. Maar het college meent dat er na een uitbreiding met 157 plaatsen voldoende parkeerruimte is en dat het bestaande wegennet de grotere hoeveelheid auto’s wel aan kan. Er zijn nu 325 parkeerplaatsen bij Ranzijn.

Bron: NHD

To Top