Westfriesland

Distriport mag voor bijna driekwart worden ontwikkeld

Distripoort langs A7 naast Hoorn
Distripoort langs A7 naast Hoorn

Foto via Google streetview

Regionaal bedrijventerrein Distriport nabij Hoorn mag voor bijna driekwart worden ontwikkeld. Dit blijkt uit de uitspraak die de Raad van State woensdag heeft gedaan.

Het oostelijke deel van het omstreden bedrijventerrein – 40 hectare bruto – moet agrarisch blijven. Op het westelijke deel (110 ha) mogen bedrijven zich vestigen. Met de uitspraak is een deel van het bestemmingsplan na jaren van strijd onherroepelijk geworden. Al jarenlang verzet actiegroep Berkhout is Boos zich tegen het terrein van totaal 150 hectare tussen de A7, Oosteinde en Jaagweg.

De reden voor de afkeuring van het oostelijke deel is de fasering van het plan Distriport. Pas na tien jaar zou dit deel worden ontwikkeld. Dat vindt de Raad van State te lang duren. Van deze gronden is 22 hectare eigendom van een agrariër. De gronden zijn volop agrarisch in gebruik. Met de langer dan tien jaar niet toe te passen bedrijfsbestemming wordt de agrariër beperkt in zijn bedrijfsvoering. Dit vindt de Raad van State onredelijk.

Voor het overblijvende gedeelte van Distriport moet een nieuw exploitatieplan worden opgesteld, aldus de Raad van State.

Hoe het verder gaat met Distriport is nog onduidelijk. Dat is afhankelijk van een uitspraak van de Haarlemse rechtbank in een civiele procedure. Deze uitspraak volgt 16 mei. Inzet van deze rechtszaak is een ruzie tussen de provincie Noord-Holland en de Hoornse projectontwikkelaars Zeeman en De Peyler. Zij hebben beslag laten op de gronden van Distriport die de provincie in handen heeft. De provincie heeft de samenwerking met Zeeman en De Peyler voor het ontwikkelen van Distriport verbroken.

Reactie Berkhout is boos
Berkhout is boos reageert ‘een beetje teleurgesteld’ op de uitspraak. ,,Natuurlijk hadden wij gehoopt dat het complete plan zou worden afgekeurd”, aldus een woordvoerster. Volgens haar blijven er ‘veel onduidelijke losse eindjes’ over. ,,Zoals de aanpak van de calamiteitenweg, die in het oostelijke deel was gepland.”

De afstand tussen bedrijfsbebouwing en windmolens langs de Jaaweg moet groter worden, stelt de Raad van State. Dat is een succesje van Berkhout is boos. De gevolgen van deze beperking voor het nieuwe exploitatieplan zijn nog onduidelijk.

Vanaf het begin heeft Berkhout is boos gevochten tegen Distriport. De raad van de toenmalige gemeente Wester-Koggenland stemde in 2006 in met het plan voor het bedrijventerrein. De raad was verdeeld. Vijf van de vijftien raadsleden stemden tegen.

De gemeente Koggenland is ‘blij’. ,,Een mooi resultaat”, zegt wethouder Jan Wijnker. ,,Wij hadden hier al rekening mee gehouden. Zelf hadden we al een knip in het plan gemaakt. We wisten dat de Raad van State daarover zou vallen.”

Wijnker verwacht dat het plan voor Distriport wordt uitgevoerd ‘zoals afgesproken’. ,,Het is nu nog onduidelijk hoe het verder gaat. Maar wij hebben een overeenkomst met de provincie en de projectontwikkelaars over de uitvoering. Daar houden wij hen aan.”

Bron: NHD


To Top