Westfriesland

Gebruik verdieping wordt bij Horecazaak Turf gedoogd

Het college van B&W heeft besloten een gedoogbeschikking af te geven om het gebruik van de eerste verdieping van horecazaak Turf op de Gedempte Turfhaven als vergaderruimte te gedogen totdat er een beslissing op de vergunningaanvraag is genomen.

De Tuynkamer, een horeca tegenover Turf, had een klacht ingediend over het gebruik door Turf Hoorn B.V. van de eerste verdieping voor horecadoeleinden. Dit is in strijd met het bestemmingsplan.

Op 1 maart 2012 heeft de gemeente een schetsplan van Turf Hoorn B.V. ontvangen om te onderzoeken of de eerste verdieping van Gedempte Turfhaven 19 te Hoorn als vergaderruimte kan worden gebruikt. Op 7 maart 2012 is geconstateerd dat de eerste verdieping door Turf Hoorn B.V. reeds in gebruik was genomen als vergaderruimte. Naar aanleiding hiervan is op 12 maart 2012 een vooraankondiging verstuurd aan Turf Hoorn B.V. om het gebruik van de eerste verdieping als vergaderruimte te staken en gestaakt te houden.

Er is naar aanleiding van het schetsplan ambtelijk geadviseerd om van het bestemmingsplan af te wijken en het gebruik van de eerste verdieping als vergaderruimte toe te staan. Op 12 juni 2012 heeft Turf Hoorn B.V. een omgevingsvergunning aangevraagd. Derhalve dient er gekeken te worden of het gebruik van de eerste verdieping van Gedempte Turfhaven 19 te Hoorn als vergaderruimte kan worden gedoogd, totdat de omgevingsvergunning is verleend. Voorlopig wordt het echter wel gedoogd.

Bron: Hoorngids

To Top