Westfriesland

Hoorn stelt duidelijke voorwaarden nieuwe coffeeshop exploitant

HOORN – Als eerste stap richting twee nieuwe coffeeshops in Hoorn heeft de burgemeester het coffeeshopbeleid aangepast. Ook maakte burgemeester Onno van Veldhuizen de criteria bekend die voor toekomstige exploitanten en locaties gaan gelden.

Begin oktober sprak de Hoornse politiek de voorkeur uit voor twee coffeeshops; één in de binnenstad en één aan de rand van de stad. Om dit mogelijk te maken, was een actualisatie van het coffeeshopbeleid uit 2005 noodzakelijk.

Vestigingscriteria

De wijzigingen in het coffeeshopbeleid betreffen vooral de voorwaarden waaraan een vestigingslocatie moet voldoen. Door vestigingseisen te stellen kunnen coffeeshops geweerd worden in die delen van de stad waar een coffeeshop minder gewenst is. Zo moet het pand al een horecabestemming hebben en mogen toekomstige coffeeshops in elk geval niet direct aangrenzend aan winkels en in de buurt woningen gevestigd worden. Ook mogen er geen coffeeshops binnen een straal van 350 tot scholen voor voortgezet- en beroepsonderwijs komen. Verder moet de locatie beschikken over voldoende parkeerplaatsen en goede aan- en afvoerroutes.

Exploitatiecriteria

Ook voor exploitanten stelde de burgemeester criteria op. De burgemeester wil maximaal één coffeeshop per exploitant. Dit om te voorkomen dat Hoorn weer zonder coffeeshop komt te zitten als de exploitant niet meer aan de eisen voldoet. De exploitant moet aantoonbaar ervaring hebben met de exploitatie van een coffeeshop, moet goed bekend staan bij de betreffende gemeente en moet een positieve uitslag hebben van de Bibob-screening. De exploitant moet een bedrijfsplan indienen, met daarin een onderbouwing van de commerciële en financiële aspecten van het bedrijf, alsmede de opzet van de bedrijfsvoering.

Procedure

De nieuwe coffeeshopaanvragen worden aan de hand van de criteria beoordeeld. Belangstellenden kunnen zich van 22 november tot 15 december 2012 bij de gemeente melden. Aanmelden heeft alleen zin als zij voldoen aan alle criteria voor exploitanten, én uitsluitend als zij ook een vestigingslocatie hebben die voldoet aan de vestigingseisen. De burgemeester toetst de aanvragen vervolgens aan de geldende criteria. Afhankelijk van het aantal geschikte aanmeldingen volgt een vervolgonderzoek om de exploitanten met het beste plan te kunnen selecteren. De burgemeester kan niet precies zeggen wanneer de eerste coffeeshop zijn deuren kan openen. ‘Wat mij betreft morgen, maar dat gaat niet. We moeten dit nu zorgvuldig doen, om straks niet weer in de problemen te komen. Maar ik hoop dat we in ieder geval volgend jaar twee nieuwe coffeeshops hebben.’

Voor meer informatie over de criteria en de procedure verwijst de gemeente naar een speciale website: www.hoorn.nl/coffeeshops


To Top