Westfriesland

Leek Tulips uit Berkhout mag bedrijf verdubbelen

Leek Tulips mag bedrijf verdubbelen

Bollenbroeibedrijf Leek Tulips mag uitbreiden van 2 naar 4,5 hectare. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben ontheffing verleend.

De tulpenkwekerij en -broeierij achter Oosteinde 74 zit aan zijn grenzen. Uitbreiding is noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering, om efficiënter gebruik te kunnen maken van materiaal en productieprocessen. In het plan wordt voorzien in een uitbreiding van 12.000 tot 26.000 vierkante meter aan schuurkassen en verwerkingsruimtes.

De provincie geeft in principe geen toestemming voor nieuwbouw in het landelijk gebied. Dat kan alleen als nut en noodzaak zijn aangetoond en de ruimtelijke kwaliteit van het plan wordt goedgekeurd. Volgens GS is aan beide voorwaarden voldaan.

Bron: NHD


To Top