Westfriesland

Na 86 jaar valt doek voor familiebedrijf Widam Hoorn

HOORN, 11 september 2012 – Na 86 jaar valt het doek voor Widam NV Aluminiumbouw in Hoorn. In een emotionele bijeenkomst met alle medewerkers heeft de directie vanmiddag aangekondigd deze week het faillissement te zullen aanvragen. Zestig medewerkers in vaste dienst verliezen hun baan. Widam NV is een landelijk gerenommeerd gevelbouwer.

‘Tot en met 2010 was ons bedrijf winstgevend in een economisch zeer gevoelige bouwsector,’ vertelt directeur Rupert Wagemakers. ‘De financiële crisis leidde echter tot een moordende concurrentie. Werken worden ver onder de kostprijs weggekaapt. Opdrachten worden geannuleerd, beperkt of uitgesteld. In 2011 kregen we te maken met leegloop. Begin dit jaar beschikten we nog over een goede orderportefeuille, maar de bouw vertraagde zozeer dat van een normale aaneengesloten productiegang geen sprake meer was. We probeerden onze mensen zo goed mogelijk aan het werk te houden, maar uiteindelijk was de kloof niet meer te overbruggen. De vooruitzichten van de markt zijn zodanig dat verder investeren onverantwoord en onmogelijk is. Opties als reorganisatie of een doorstart zijn bekeken maar financieel niet haalbaar. Het dieptepunt van de crisis is nog niet in zicht.’

De faillissementsaanvraag wordt eind deze week ingediend. Het besluit is genomen in overleg met de bank. Begin volgende week wordt er een curator benoemd. Dan volgt een bijeenkomst met het voltallige personeel om zaken af te ronden.

Onafwendbaar
‘Het besluit om te stoppen was heel moeilijk maar onafwendbaar,’ aldus Wagemakers. ‘Met veel pijn moeten we afscheid nemen van onze medewerkers, waarvan velen al meer dan twintig jaar bij ons werken. Maar ook alle kennis en ervaring die we als bedrijf met elkaar hebben opgebouwd gaat verloren. Widam NV Alumiumbouw is landelijk een toonaangevend bedrijf in de gevelbouw. We zijn gespecialiseerd in moeilijke metaalconstructies. We leveren een compleet aanbod, alles in één hand: ontwerp en technisch advies, productie, montage en servicedienst. Aan het bedrijf ligt het niet. Ons machinepark is uitgerust met de modernste apparatuur. Door flexibiliteit en een grote inzet van mensen hebben we vele economische stormen overleefd. De productie in de bouw is echter met 40 tot 60 % gedaald en daardoor ook onze omzet. Dan komt er een moment waarop je moet besluiten te stoppen. We hebben een uitgebreid klantenbestand en zullen trachten onze klanten in deze situatie zoveel mogelijk behulpzaam te zijn.’

Familiebedrijf
Widam NV Aluminiumbouw is een honderd procent familiebedrijf. In 1926 startte koperslager Hendrik Dam aan de Prinsengracht in Amsterdam NV Dam’s Fabriek van Metaalbewerking. Hier werden onder meer winkelpuien gemaakt van brons en armaturen voor grote passagiersschepen van de Holland Amerika Lijn. In 1948 trad schoonzoon M.A. Wagemakers toe als vennoot in het bedrijf. Bij vliegtuigbouwer Fokker had hij kennisgemaakt met aluminium, het materiaal van de toekomst. Een proeffabriek voor de fabricage van aluminium ramen, deuren en entreepuien, Damko NV Aluminiumbouw, werd gevestigd aan de Hoogtekadijk in Amsterdam. In 1960 verhuisde Damko naar een nieuw pand aan de Dr. Van Aalstweg in Hoorn. Een fusie met Winkelman Ateliers voor Kunstnijverheid, dat een vestiging had in Zwanenburg, leidde in 1968 tot Widam NV Aluminiumbouw. In 1975 vestigde Widam zich als een van de eerste bedrijven op het nieuwe industrieterrein HN80.

Bert Wagemakers nam in 1977 het stokje over van zijn vader. Onder zijn leiding en met uitbreidingen in de jaren ’80 en ’90 behoorde Widam tot de top tien van Nederlandse gevelbouwers. In die tijd begon ook de renovatie van stalen gevels in monumentale gebouwen. Er werden tevens diverse bouwprojecten in het buitenland uitgevoerd. In 2007 trad Rupert Wagemakers als vierde telg in de familie aan als directeur. Hij trof het niet. Nog geen jaar later barstte de economische crisis los. De gedwongen sluiting van het bedrijf treft ook de familie als een drama.

Enkele bekende bouwwerken van Widam NV Aluminiumbouw zijn ING House en de Bibliotheek in Amsterdam, Beursplein in Rotterdam en het Hoogheemraadschap in Heerhugowaard.

 

Update:
De officiële uitspraak faillissement was op 18 september 2012 bij de rechtbank in Alkmaar.  Curator is mr. G.A. de Wit, Postbus 366 1800AJ Alkmaar, Telefoon: 072-5411103


To Top