Westfriesland

Nieuwbouw met snackbar zonder bloemenkiosk op Koepoortsweg 1 in Hoorn

HOORN – Wat de meerderheid van de gemeenteraad van Hoorn betreft, mag Stichting Stadsherstel verder gaan met de plannen voor een nieuwe snackbar met bovenwoning naast Koepoortsweg 1.

Stichting Stadsherstel wil Koepoortsweg 1, een gemeentelijk monument, restaureren. Op dit moment staan daarnaast nog twee kiosken: een snackbar en een bloemenkiosk. Het plan van de stichting om de snackbar op de benedenverdieping van Koepoortsweg 1 te vestigen, was voor het college van B en W van Hoorn niet aanvaardbaar. Dit zou het gemeentelijk monument te veel aantasten.

Nieuwbouw

In overleg met bureau Erfgoed van de gemeente en na raadpleging van historische kaarten is een alternatief plan ontwikkeld: nieuwbouw op de plaats waar in de 19e eeuw een pand is gesloopt voor de paardentrambaan Hoorn-Enkhuizen. De nieuwbouw bestaat uit twee bouwlagen met een kap. Op de begane grond komt dan de snackbar. Daarboven komt een zelfstandig verhuurbare woning. De bloemenkiosk verdwijnt.

Standpunt raad

Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan binnenstad is een zogeheten ‘verklaring van geen bedenking’ nodig van de gemeenteraad. Die is er nu. Van de raad stemden 23 leden voor: VVD, VOCHoorn, CDA, GroenLinks, Hoorns Belang, Hoornse Senioren Partij en de PvdA-ers De Jong, Bilgen en Bruijns. Twaalf leden stemden tegen. Dat waren de fracties van D66, SP, Fractie Assendelft, Fractie Assendelft, Fractie van der Tuijn en de PvdA-ers Schurink, Van der Veer en Chaban. Wethouder Louwman zegde de raad, op basis van de bijdrage van GroenLinks, toe om zich in te spannen om de woning zo duurzaam mogelijk te bouwen.


To Top