Westfriesland

Ondernemers Zeevang eisen garanties

Ondernemers in de gemeente Zeevang eisen garanties bij een toekomstige ambtelijke samenwerking of fusie met een andere gemeente. Een overgrote meerderheid vindt het belangrijk dat hun belangen schriftelijk worden vastgelegd.

Dat blijkt uit de enquête die de ondernemersvereniging Zeevang Ondernemers haar leden heeft voorgelegd. Van het totaal aantal leden (106) vulden 51 ondernemers de enquête in, opgesteld door bestuurslid Paul Walgering uit Oosthuizen. Tegen de achtergrond van de stand van de economie en de vooruitzichten voor het nieuwe jaar zijn de ondernemers unaniem van mening dat binnen de nieuwe samenwerking een beleid gericht op het behoud of uitbreiding van de werkgelegenheid belangrijk is.

Bron: NHD


To Top