Westfriesland

Opmeer mag De Veken 3+ uitbreiden

Luchtfoto van De Veken in Opmeer

Provincie Noord-Holland geeft de gemeente Opmeer toestemming om bedrijventerrein De Veken met zes hectare uit te breiden.

Volgens de provincie mag De Veken 3+ (een uitbreiding van de derde fase van het gebied aan de AC de Graafweg) aangelegd worden. Dit omdat op het huidige terrein geen ruimte meer is voor nieuwe bedrijven en het plan landschappelijk inpasbaar is. Een ontheffing voor nieuwbouw buiten bestaand bebouwd gebied wordt alleen verleend als door de gemeente de noodzaak is aangetoond. Dat is hierbij het geval.

De Veken 3 ligt ten oosten van de dorpskern Opmeer. De uitbreiding komt ten noorden van het huidige bedrijventerrein. Dit is nu nog agrarisch gebied. Opmeer wil dit jaar met de aanleg van het nieuwe deel beginnen. In het plan is voldoende ruimte voor groen en water.

Bron: NHD


To Top