Westfriesland

Raad Hoorn stelt winkeltijdenverordering 2012 vast

HOORN – De gemeenteraad van Hoorn heeft 13 november de Winkeltijdenverordening gemeente Hoorn 2012 vastgesteld. Dit betekent onder andere dat er twaalf koopzondagen per jaar zijn, maar dat winkels gericht op toerisme en watersport vaker open mogen zijn. Er komt een overgangstermijn van vier jaar voor antiekzaken. Daardoor kunnen zij in deze overgangsperiode meer dan twaalf koopzondagen per jaar open zijn.

De gemeenteraad ging verder akkoord met een eenmalige uitbreiding van het aantal koopzondagen in 2012 tot dertien. Daardoor kunnen de winkels op 2 december open zijn in verband met Sinterklaas. De extra koopzondag komt er op verzoek van Ondernemers Stad Hoorn, die vergeten was 2 december op te nemen in de planning van koopzondagen.

Nieuwe verordening nodig

De raad moest een nieuwe verordening vaststellen, omdat de oude verordening niet meer voldeed aan de gewijzigde Winkeltijdenwet. Omdat antiekzaken onder de nieuwe Winkeltijdenwet worden beschouwd als gewone winkels zouden zij in Hoorn niet meer vaker dan twaalf keer open mogen zijn op zondagen. Hiervoor was in eerste instantie een overgangsperiode van twee jaar opgenomen. Dit zou dus pas op 30 juni 2014 ingaan. Op initiatief van de gemeenteraad is deze termijn verlengd tot 31 juli 2016.

De gemeenteraad stemde in ruime meerderheid voor de nieuwe Winkeltijdenverordening 2012. De fracties van Hoorns Belang en de Hoornse Seniorenpartij stemden tegen.


To Top