Westfriesland

Raad Hoorn unaniem voor extra koopzondag 2 december

Dinsdagavond heeft de volledige raad van Hoorn besloten om het verzoek namens de OSH, Hoorns Belang en fractie Assendelft voor een koopzondag op 2 december toe te staan.

Eerder deze week kwam naar buiten dat OSH vergeten was de belangrijke koopzondag van 2 december voor Sinterklaas inkopen aan te vragen. Het voorstel bleek bij stemming ingewikkelder dan menig een dacht. Waarom niet ook in 2013 12 vaste koopzondagen op het eind van de maand en 2 voor de feestdagen. De heer Van Hilten, die de door een voetbal blessure Burgemeester later op de avond afloste, had moeite om het juiste voorstel voor te stellen in de chaos van opmerkingen en aanvullingen. De verwarring ontstond doordat ook de winkeltijden verordening nog moest worden vastgesteld.

Om 23.32 uur werd uiteindelijk het juiste voorstel verwoord en deze met handopsteken in stemming gebracht. De raad was unaniem voor.

Hieronder een montage van de stemming over de extra koopzondag van 2 december en de onduidelijkheid over het correcte voorstel.

Alle uitzendingen van de Raad en de Commissieraad zijn live te horen via de ‘stadhuis live’-stream van Radio Hoorn via www.radiohoorn.nl

Reactie Henk Hansen, namens OSH

Via een facebook bericht heeft Henk Hansen namens de Ondernemersvereniging Stad Hoorn gereageerd op het raadsvoorstel een extra koopzondag op 2 december toe te staan.

“Zoals u ongetwijfeld bekend, vindt omwille van de continuïteit, de koopzondag in onze binnenstad plaats op de laatste zondag van de maand. Vastgesteld is dat er 10 koop zondagen per jaar mogen worden georganiseerd. Dat geeft soms aanleiding tot discussies over de keuze van de data.

Dankzij de inspanningen van uw bestuur en het inlevingsvermogen van de raad, is er een extra koopzondag gerealiseerd en wel op Zondag 2 december. Voor de consument de gelegenheid om in een sfeervolle ambiance de laatste Sint inkopen te doen.

OSH bekijkt op dit moment welke extra activiteiten kunnen worden gerealiseerd om er een echte Super Sint Sunday van te maken. Uiteraard is het van het grootste belang dat de stad er op z’n best uitziet met alle winkels open! Wij rekenen er op dat wij samen met u, de Westfiese consument hiermee weer eens duidelijk maken ten alle tijden voor hen klaar te staan!

Met vriendelijke groet,
Henk Hansen”

To Top