Westfriesland

Vomar Schagen vindt dat Deen wordt bevoordeeld

Vomar Schagen aan de Nieuwe Laagzijde (foto via streetview)

Wethouder Jan Bouwes gaat aan de hand van de kritische opmerkingen over het verkeerscirculatieplan een definitief voorstel uitwerken. Hij verwacht in september met een definitief voorstel te komen.

De scherpste kritiek kwam maandagavond bij de bespreking van het plan in de commissie grondgebiedzaken van de Vomar: ,,Het is onbegrijpelijk dat de gemeente alles in het werk stelt opdat Deen zich kan vestigen in het voormalige postkantoor. Wij zijn als ondernemers niet gekend in de plannen.’’
Bij de betogen van de politieke partijen waren nauwelijks grootste gemene delers te ontwaren. Alleen een betere routeaanduiding naar de beschikbare parkeerplaatsen en een betere inrichting van de parkeerplekken vlak buiten het centrum kregen een vrijwel raadsbrede steun.

Bron: NHD

To Top