Westfriesland

West-Fries protest tegen blokkade woningbouw

De gemeenten in West-Friesland zijn een felle lobby gestart in de richting van het provinciaal bestuur. Aanleiding is dat Haarlem nieuwe belemmeringen opwerpt voor allerlei bouwplannen. Dit blijkt uit een brief die burgemeester en wethouders van Drechterland hebben geschreven aan de eigen raadsleden.

Aanleiding is het feit dat de huizenbouw in de wijk Reigersborg Noord nog steeds niet van de grond komt. En dat terwijl de provincie eerder wel akkoord ging. Bekend is dat het college van GS stevig op de rem heeft getrapt bij allerlei nieuwe bouwplekken. Daarbij wordt ook duidelijk dat de woningbouw wat ’Haarlem’ betreft meer wordt geconcentreerd in het zuiden van Noord-Holland. Een ander uitgangspunt is dat bouwen in bestaand stedelijk gebied de voorkeur krijgt.

Burgemeester en wethouders stellen dat er inderdaad vertraging dreigt. Drechterland had de bouw van Reigersborg al rond en dat paste in het streekplan. Alleen: nu blijkt dat GS een extra barrière heeft opgeworpen. Elk nieuw bouwplan mag alleen doorgaan wanneer een extra ontheffing is verleend. Die voorwaarde weegt zwaarder dan oude afspraken. ,,De provincie houdt voet bij stuk’’, zegt wethouder Luzette Wagenaar.

Bron: NHD


To Top