Westfriesland

Westfriese Bedrijven Groep zoekt verbreding

De Westfriese Bedrijvengroep vertegenwoordigt ruim achthonderd ondernemingen en heeft nauwe contacten met Ontwikkelingsbedrijf NHN, KvK, Provincie, VNO-NCW en andere instanties en brancheorganisaties. Toch ontbreken enkele belangrijke sectoren nog bij de groep, die streeft naar een optimaal ondernemersklimaat in West-Friesland. Dat bleek tijdens de Algemene Ledenvergadering 23 mei jl.

Diverse ondernemingen in de land- en tuinbouw en in de bouwsector hebben zich aangesloten bij de WBG. Belangrijke sectoren als detailhandel, horeca en recreatie en toerisme zijn echter zeer dun vertegenwoordigd. Het is heel belangrijk dat de WBG een afspiegeling is van West-Friesland. Juist omdat de groep streeft naar een bloeiende regio. Samen staan we sterk en wordt veel meer bereikt. Dat geldt op alle vlakken. Kijk naar ruimtelijke ordening en infrastructuur, maar ook naar de marketing van de regio. Samen moeten we laten zien hoe leuk West-Friesland is. Om te wonen, te werken en te recreëren.

Bron: westfriesezaken.nl


To Top