Westfriesland

Westfrisiaweg kan nu in 2017 gereed zijn

Traject westfriesia weg vastgesteld
Provinciale Staten hebben akkoord gegeven voor het definitieve traject van Enkhuizen naar Alkmaar. In 2013 kan de schop in de grond en 4 jaar later in 2017 is het project dan afgerond. Maar er kunnen nog hobbels zijn in deze planning. Men kan nog bezwaar maken bij de Raad van State en de vraag is of het totale budget van 350 miljoen voldoende is.

Het probleem van de financiering speelt al langer. In de stemming in de provincie stemden SP, PvdD en de Ouderenpartij Noord-Holland tegen. Zij vinden het  onverantwoord dat de provincie het project start zonder duidelijke financieel plaatje. Ook het afgeven van een ‘blanco cheque’ vind men behoorlijk risicovol.

Gedeputeerde Elisabeth Post ontkend in een gesprek met RTVNH een blanco cheque te hebben afgegeven. “Het is een provinciale weg, dus het is logisch dat de risico’s voor de provincie zijn. Het budget staat vast op 350 miljoen euro. Daar moeten we het voor doen, punt!” Mochten de kosten toch uit de hand lopen dan is de oplossing volgens Post simpel. “Dan moeten we kijken waar we het project kunnen versoberen of moeten de Staten beslissen dat er meer geld beschikbaar wordt. Maar waar mogelijk probeer ik nog meer geld bij het Rijk los te krijgen en hoeft de provincie nog minder bij te dragen.”

To Top