Westfriesland

Zondagopenstelling Koperwiekplein blijft

De bezwaren van de kleine winkeliers in winkelcentrum Koperwiekplein in Enkhuizen tegen de wekelijkse zondagopenstelling halen niets uit. Volgens burgemeester en wethouders is het niet aan de gemeente om hen te beschermen. Uit jurisprudentie blijkt volgens het college dat de lokale overheid zich niet mag bemoeien met hun concurrentiepositie.

De kleine winkeliers in het Koperwiekplein tekenden bezwaar aan tegen het eerder genomen raadsbesluit dat winkels in geheel Enkhuizen iedere zondag open mogen. Dat dit in het centrum geldt vanwege de toeristen die daar komen, begrijpen zij nog.

Bron: NHD


To Top