Westfriesland

Zorg over belangen ondernemers Zeevang

Op zoek naar een partner voor ambtelijke samenwerking die mogelijk uitmondt in een gemeentelijke fusie, mag de gemeente Zeevang de belangen van haar ondernemers onder geen beding uit het oog verliezen. Om een en ander goed in kaart te brengen houdt Zeevang Ondernemers een enquête onder haar leden.

,,We willen een eigen geluid formuleren als ondernemers naar de gemeente. Daarom hebben we deze enquête opgezet om de meningen van onze leden te peilen,’’ zegt voorzitter Freek Lieon van de ondernemersvereniging in de Zeevang. ,,Als je praat over samenwerking met een andere gemeente gaat het niet alleen om de wensen van de inwoners. Je moet ook oog hebben voor de belangen van de ondernemers. Zij zorgen per slot van rekening voor de economische activiteit.’’ Lieon vreest dat in de nabije toekomst de ’vitaliteit van de Zeevang naar de bliksem gaat’. ,,Ik ben bang dat bij een fusie met Edam-Volendam of Purmerend, waar het wel op uit zal draaien, een van die gemeenten zich niet druk zal maken over onze ondernemers. Purmerend zal zo alle bedrijvigheid naar de Baanstee willen.’’

Lieon is ook bezorgd voor de gevolgen van een mogelijke gemeentelijke fusie voor het plaatselijke verenigingsleven.

Bron: NHD


To Top