Westfriesland

5,6 procent leegstand in winkels en bedrijventerreinen in Hoorn

HOORN – Hoorn steekt op het gebied van leegstand in winkel-, kantoor- en bedrijfspanden gunstig af ten opzichte van landelijke cijfers. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente naar leegstand in Hoorn.

In Hoorn stond begin 2013 5,6 procent van de winkelpanden leeg. Dat is relatief gunstig, ten opzichte van het landelijke gemiddelde van bijna 8 procent. In de kantorenmarkt volgt Hoorn de landelijke trend, met een leegstand van bijna 16 procent. De leegstand op bedrijventerreinen is historisch gezien vrij laag, namelijk 5,5 procent. In 2005 lag het gemiddelde in Hoorn nog op 7,3 procent. Een positieve uitschieter is Hoorn-80. ‘De revitalisering van Hoorn-80 is een goede investering gebleken,’ aldus wethouder Aart Ruppert van Economische Zaken. ‘De leegstand op dit terrein is door die ingreep spectaculair gedaald tot ongeveer 2 procent, terwijl dit in 2005 nog 11,9 procent was.’

‘De cijfers vallen vergeleken met landelijke ontwikkelingen mee, maar we vrezen dat de aanhoudende economische situatie nog wel een aantal bedrijven zal meeslepen,’ aldus Ruppert. ‘Een aantal bedrijven heeft zich staande gehouden in de economische crisis, maar de rek is er soms wel uit. En daarnaast zijn er ook algemene ontwikkelingen met grote en blijvende impact op bepaalde branches. Denk bijvoorbeeld aan internetwinkelen, maar ook bijvoorbeeld aan de digitalisering in de muziek- en boekenmarkt.’

Nu de leegstand in kaart is gebracht, werkt de gemeente Hoorn aan plannen om de leegstand te beperken. ‘Als overheid heb je beperkte invloed, maar we kunnen en zullen ook niet stilzitten,’ aldus wethouder Ruppert. Wethouder Ruppert verwacht de raad kort na de zomer een strategisch voorstel voor te kunnen leggen over hoe om te gaan met de ontwikkelingen op het gebied van leegstand.

To Top