Westfriesland

AFM Boete voor Commandeur Assurantiën en bestuurder

WERVERSHOOF – De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 4 juni op haar website bekend gemaakt dat het een boete van in totaal €12.000 heeft opgelegd aan Commandeur Assurantiën en haar bestuurder de heer R. Mulder. Uit de gegevens van de AFM blijkt tevens dat de heer R. Mulder het bedrijf per 29 mei 2013 heeft verkocht. De boete gaat over activiteiten van voor 19 april 2013 en betreft niet de nieuwe eigenaar.

De boete dateert van 19 april 2013 en betreft een bestuurlijke boete van €6.000 opgelegd aan Commandeur B.V. (Commandeur). De AFM geeft als reden hiervoor: “omdat zij geen adequaat beleid heeft gevoerd om een integere uitoefening van haar bedrijf te waarborgen. Dit is een overtreding van artikel 4:11, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft).”

De AFM heeft vastgesteld dat Commandeur in ieder geval van 6 juli 2009 tot en met 19 oktober 2010 heeft samengewerkt met een partij die zonder vergunning voor haar heeft bemiddeld in onder andere schadeverzekeringen. Commandeur heeft bewust de samenwerking met deze illegale partij opgezocht en heeft bovendien misleidend gecommuniceerd met de AFM en met derden over de samenwerking met deze illegale partij.

Ook de feitelijk leidinggevende van Commandeur, de heer R. Mulder heeft een boete opgelegd gekregen van €6.000.

De heer Mulder heeft feitelijk leiding gegeven aan het samenwerken met een illegale bemiddelaar en aan de misleidende communicatie hierover in de richting van de toezichthouder en de cliënten van Commandeur. De heer Mulder wist dat de illegale partij niet over een AFM-vergunning beschikte. Dit weerhield de heer Mulder er echter niet van om namens Commandeur de samenwerking met deze partij op te zoeken en hierover in richting van de AFM en cliënten een onjuist beeld te schetsen. De heer Mulder had het in zijn macht om de samenwerking met de illegale bemiddelaar niet aan te gaan, of te beëindigen, en hierover open te communiceren, maar heeft dit nagelaten.


To Top