Westfriesland

AgriVizier zoekt en ondersteund innoverende agrarische ondernemers

WESTFRIESLAND – Het project AgriVizier zoekt  ondernemers in de regio Noord-Holland Noord met innovatieve ideeën die kansen voor ‘overmorgen’ bieden en samen willen werken aan een krachtige en innovatieve agribusiness.

Over AgriVizier

Agrivizier is een project onder de vlag van Agriboard Noord-Holland Noord en is een samenwerkingsverband van Agriboard, Syntens, Wageningen UR, Clusius College, Kenniswerkplaats en de provincie Noord-Holland. Het project AgriVizier is mogelijk gemaakt door toekenning van Europese Subsidies en loopt tot eind 2015.

De komende jaren helpt AgriVizier ondernemers bij innovaties in de agribusiness met kennis en kunde. Het doel is om de agribusiness concurrerender te maken. Hiervoor is AgriVizier op zoek naar ondernemers met innovatieve ideeën die passen bij de innovatiethema’s en kansen bieden voor ‘overmorgen’, echt innovatief dus. De ondernemers nemen het voortouw bij de innovaties, zijn bereid tot samenwerking met andere ondernemers én hebben ondersteuning nodig van de partners van AgriVizier om het innovatieve idee te realiseren.

Thema’s innovatiekader

AgriVizier werkt aan vier thema’s. Het eerste thema is markt & keten waarbij onder andere aansluiting wordt gezocht bij (inter)nationale marktkansen. Het tweede thema is duurzame productie met als doel ‘meer met minder’. Voorbeelden hiervan zijn het vergroten van de productie per hectare en het verbeteren van de bodemkwaliteit. Thema drie en vier zijn energie & groene grondstoffen en gezondheid & welzijn. Voor de eerste twee thema’s zijn al concrete ideeën; voor de laatste thema’s volgt eerst een verkennend onderzoek om de kansen en mogelijkheden voor de regio concreter te maken. De innovatiethema’s zijn tot stand gekomen door het analyseren van regiovisies, gesprekken met sleutelfiguren uit de sector en workshopsrondes met (agrarisch) ondernemers.

Projectcriteria

Een ondernemer draagt zelf een idee aan en heeft een voortrekkersrol bij het realiseren van de innovatie. De innovatie biedt kansen voor ‘overmorgen’, overstijgt het eigen erf en beslaat bij voorkeur meerdere sectoren. Om tot realisatie te komen van het idee is kennis en kunde van de partners van AgriVizier nodig. Tot slot moeten de ideeën aansluiten bij de thema’s en bijdragen aan het versterken van de regio.


To Top