Westfriesland

Bedrijven gezocht voor Maatschappelijke Beursvloer 2013

WEST-FRIESLAND – Op 29 november 2013 wordt voor de vierde maal de Maatschappelijke Beursvloer Westfriesland gehouden, ditmaal in gemeente Drechterland in dorpshuis ’t Centrum te Venhuizen. Tijdens deze beurs wordt tussen het bedrijfsleven en non-profit organisaties gehandeld zonder dat daar een euro aan te pas komt.

Wat is de beursvloer

De beursvloer is een evenement waar vraag & aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord wordt ‘verhandeld’. Het kan hierbij gaan om menskracht, het geven van advies, het schenken van materialen enzovoorts. Wat de één over heeft of graag wil bieden, is voor de ander zeer welkom. Er wordt gehandeld met gesloten beurs. Het doel is om zoveel mogelijk matches te maken tussen vragers en aanbieders. Vragende partijen zijn de non- profit organisaties die werken met vrijwilligers, zoals verenigingen, clubs, stichtingen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen en scholen. Aanbieders zijn bedrijven, gemeenten en serviceclubs.

Bedrijven ondersteunen non-profit organisaties

Alle bedrijven in West-Friesland kunnen zich aanmelden voor de Beursvloer. U kunt met uw bedrijf één of meer aanbiedingen doen die u graag op de Beursvloer wilt verhandelen.  Op dinsdagmiddag 12 november 2013 organiseert Het Vrijwilligerspunt een bijeenkomst voor alle bedrijven die meedoen met de beursvloer.

Meer informatie

Meer informatie over de beursvloer of aanmelden staat op de website van de maatschappelijke beursvloer. http://www.vrijwilligerspunt.com/aanbod-maatschappelijke-beursvloer

To Top