Westfriesland

Bijeenkomst Betrokken Ondernemen in West-Friesland

tbowfWEST-FRIESLAND – Betrokken Ondernemen in West-Friesland is urgent en actueel. Dat blijkt wel uit de grote opkomst tijdens de eerste bijeenkomst van het Trefpunt Betrokken Ondernemers West-Friesland in januari van dit jaar. De tweede bijeenkomst op 25 juni a.s. staat in het teken van MBO en (goed) werkgeverschap. Tijdens deze bijeenkomst delen bedrijven met elkaar hoe je dat kunt aanpakken.

Wet of wens?

In het sociaal akkoord staan afspraken over het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraken en de Participatiewet zorgen dat iedere werkgever hier mee te maken krijgt. Bedrijven hoeven dit niet als wetmatige verplichting te ervaren: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is ook je bedrijf openstellen voor personeel dat niet direct binnen het ideaalplaatje van een medewerker past. Dat kan iemand zijn met een verstandelijke of lichamelijke beperking, chronische ziekte, psychische aandoening of  afstand tot de arbeidsmarkt door een ‘verleden’.

Ervaringen uitwisselen

Dat klinkt allemaal mooi, maar (hoe) past dit binnen een bedrijf? Diverse West-Friese bedrijven gingen al voor en delen hun ervaringen tijdens de bijeenkomst. Een vijftal gastsprekers vertellen in het kort over hun ervaringen als werkgever of inlener, over Social Return on Investment en ondersteuning van werkgevers die personeel met een beperking in dienst hebben. We sluiten af met een netwerkborrel waarbij met in de gelegenheid is om  vragen te stellen aan de gastsprekers en nader kennis te maken met de andere aanwezigen

Het complete programma treft u op de site www.tbowf.nl. U kunt zich aanmelden via de site of via aanmelden@tbowf.nl. Gastheer voor deze bijeenkomst is Op/Maat, het is mogelijk om voorafgaand aan de bijeenkomst een rondleiding door het bedrijf te krijgen. De bijeenkomst start om 16.00 uur.


To Top