Westfriesland

‘Detailhandel Nederland misleidend over tarieven reclamebelasting’

HOORN – “Detailhandel Nederland heeft voor haar onderzoek ‘Kiezen voor het kloppend hart’ niet-representatieve tarieven genoemd. Hoorn wordt hierin met een tarief van € 1.765 als duurste gemeente op het gebied van reclamebelasting genoemd,” aldus de reactie via het persbericht op het nieuws deze ochtend over de hoogste reclamebelasting in Hoorn.

Hieronder het vervolg van het persbericht van de Gemeente Hoorn.

In werkelijkheid is het gemiddelde bedrag van de aanslag € 650. De reclamebelasting in Hoorn is ingevoerd op verzoek van de ondernemers. De opbrengsten komen geheel ten goede aan de ondernemers. Overigens blijkt uit ditzelfde onderzoek dat Hoorn zowel in 2010 als in 2013 tot de vijf goedkoopste gemeenten van Nederland behoort als het gaat om OZB voor winkeliers.

Detailhandel Nederland heeft voor de positie van Hoorn op het gebied van reclamebelasting niet-representatieve tarieven en daardoor gewoon misleidende gegevens gepubliceerd. Dit zegt de gemeente Hoorn in reactie op het rapport ‘Kiezen voor het kloppend hart’  van Detailhandel Nederland. Hoorn wordt daarin als extreem negatief betiteld als het gaat om reclamebelasting.

Door en voor ondernemers

Per gebied hebben de ondernemers een bepaald bedrag nodig. Op basis van de wensen van de ondernemers stelt Hoorn de tarieven vast.  De gemeente krijgt alleen een vergoeding voor de inning. De totale opbrengst in 2013 is € 790.000. Daarvan is € 65.000 bestemd voor de kosten van de inning. De rest is rechtstreeks bestemd voor de ondernemersactiviteiten.

Misleidend

De stad is voor de reclamebelasting opgedeeld in vier gebieden. De in het onderzoek genoemde tarieven gaan uitsluitend over het winkelcentrum De Korenbloem (circa 10 winkeliers). Wethouder Ruppert: ‘De genoemde tarieven zijn niet-representatief en daardoor gewoon misleidend. Het onderzoek wekt de indruk dat de genoemde € 1.765 de gemiddelde aanslag is. In werkelijkheid is de gemiddelde aanslag € 650.’

Ieder gebied eigen tarief

De in het onderzoek genoemde tarieven zijn gebaseerd op plannen van de winkeliers van de Korenbloem. Zij hebben € 8.000 als opbrengst gevraagd. De drie voorbeelden uit het rapport zijn gebaseerd op de tarieven voor een tiental winkeliers.

De drie voorbeelden vergeleken met andere gebieden leveren het volgende plaatje op:

Binnenstad Bedrijventerreinen/kantoorgebieden Korenbloem Overig
0,1 t/m 2,5 m²

€ 411,03

€ 384,22

€ 771,83

€ 63,55

2,5 t/m 5 m²

€ 485,85

€ 548,89

€ 1.102,90

€ 90,20

5 t/m 10 m²

€ 939,93

€ 879,30

€ 1765,05

€ 144,53


To Top