Westfriesland

Detailhandelsbeleid Medemblik voor versterken bestaande detailhandel

MEDEMBLIK – In weinig sectoren van de economie zijn de ontwikkelingen zo ingrijpend als in de detailhandel. Door de huidige economische crisis hebben veel winkeliers het lastig. Belangrijker is echter de onstuimige opmars van internetwinkelen. Internetshops varen hier wel bij, maar voor veel ‘stenen’ winkels wordt het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Daarom heeft de gemeente Medemblik speciaal voor de detailhandel een plan van aanpak aan de gemeenteraad gestuurd.

Wethouder Louw Jan Zwagerman van Economische Zaken geeft aan dat het nu vooral van belang is om zuinig te zijn op de bestaande winkelstructuur. Nieuwe winkels moeten ook zoveel mogelijk in de bestaande hoofdcentra worden gevestigd. En grootschalige uitbreidingen worden niet gauw meer toegestaan. Op deze wijze wil de gemeente voorkomen dat er voor de leegstand gebouwd wordt.

Medemblik wil nieuwe initiatieven wel mogelijk blijven maken zoals het toestaan van boerderijwinkels in het kader van plattelandsvernieuwing. Ook zet de gemeente in op het aantrekkelijker maken van de centra: in Wervershoof en Wognum zijn hiervoor plannen klaar en voor de kern Medemblik wordt onderzocht hoe het centrum kan worden versterkt. Verder wordt het initiatief genomen om samen met de winkeliersverenigingen centrummanagement in te voeren. Zo kunnen ook in de toekomst inwoners en bezoekers verleid worden om te komen winkelen in een van de centra van Medemblik. De nota Detailhandel klaar voor de toekomst; detailhandelsbeleid Medemblik 2013-2020 staat op www.medemblik.nl


To Top