Westfriesland

Doek gevallen voor Mulder Obdam: Faillissement aangevraagd

OBDAM – Na 77 jaar valt het doek voor bouwbedrijf Mulder Obdam. Het bedrijf zal zelf het faillissement aanvragen. De Rechtbank in Alkmaar zal waarschijnlijk binnen een week na deze aanvraag het faillissement bekrachtigen en met onmiddellijke ingang een curator aanstellen. Het bedrijf telt circa 150 medewekers die tot het daadwerkelijke ontslag van de curator ‘gewoon’ doorwerken.

Een afnemende bouwproductie, onverkochte woningen, een afname in de verkoop van ontwikkelde projecten met als gevolg een liquiditeitsprobleem –waardoor een grote betalingsonmacht ontstond- hebben het bedrijf de das omgedaan. Pogingen om het bedrijf in afgeslankte vorm voort te zetten, bleken op korte termijn niet meer te realiseren.

Donderdag 25 april jl. zijn de medewerkers van het bouwbedrijf ingelicht over het op handen zijnde faillissement en werd uitleg gegeven over oorzaak en gevolg, aldus het persbericht van Mulder Obdam.

>> Lees hier het interview Ton van Langen ad interim directeur Mulder Obdam

Overzicht feiten

– 25 maart Directeur Cor van Vliet maakt bekend dat het moeilijk gaat bij het bouwbedrijf
– 25 maart De bankrekening van ING is geblokkeerd en dus problemen bij betalen personeel en leveranciers
– 26 maart Directeur Cor van Vliet sluit een mogelijk failliet gaan op korte termijn niet uit
– 26 maart Paulus Jansen van de SP schrijft brief aan Tweede Kamer over Bouwsector en Mulder Obdam
– 28 maart Bekend wordt dat er gesproken wordt met meerdere bedrijven voor overname
– 28 maart “Vandaag en morgen zijn spannende dagen,” verteld woordvoerster Hanneke Tinor-Centi in het NHD
– 6 april Peter Jongh Visscher de financiële rechterhand van eigenaar Jan Mulder komt in beeld
– 6 april “Voor dinsdag meer duidelijkheid over Mulder Obdam”
– 11 april Directeur Cor van Vliet is op non-actief gezet
– 13 april Het lekt uit dat Cor van Vliet op non-actief is gezet
– 13 april Peter Jongh Visscher bevestigt opties voor het opsplitsen van het bedrijf als mogelijke scenario
– 23 april Nog geen nieuws over voortgang gesprekken en daarmee blijft onzekerheid ook voor personeel
– 25 april Persbericht meldt aanvraag faillissement en betekent einde bedrijf na 77 jaar.


To Top