Westfriesland

Grote verbouwing Grote Beer wordt kleinschalig opknappen

HOORN – De grote verbouwing van het winkelcentrum Grote Beer in de wijk Grote Waal gaat voorlopig niet door. Na een uitvoerig onderzoek zijn de eigenaar Onro en de gemeente samen tot de conclusie gekomen dat een grote verbouwing van het winkelcentrum in deze onzekere tijden niet haalbaar en rendabel is.

De in november 2011 overeengekomen herinrichting moest onder andere een oplossing bieden voor het huidige tekort aan parkeergelegenheid. De gemeente had verder aangegeven, dat het plan moet passen in de nieuwe wijkvisie 2012-2032 voor de Grote Waal. Tevens de wens om een goede aansluiting op de bestaande omgeving te behouden, inclusief de verbinding met de dijk en het IJsselmeer.

De eigenaar Onro heeft wel aangegeven het winkelcentrum op een kleinschalige manier te willen opknappen. De precieze invulling is nog niet duidelijk.


To Top