Westfriesland

Heeft u al eens nagedacht over een stagiair? Een korte introductie

HOORN – Een stagiair in uw bedrijf? Dat werkt twee kanten op! Zij doen ervaring op en u heeft een extra kracht op de werkvloer. Maar waar moet u als bedrijf rekening meehouden? Een korte introductie voor het inzetten van stagiairs.

Een jonge man of vrouw van zo’n 16 tot 20 jaar die aan een beroepsopleiding bezig is wil dolgraag werkervaring binnen zijn of haar vakgebied wil opdoen. Zo’n stage brengt verschillende voordelen en mogelijkheden met zich mee.  Natuurlijk voor de stagiair, maar zeker ook voor uw bedrijf of organisatie. Van de zeven geschoolde deelnemers aan de arbeidsmarkt hebben er vier een diploma middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Jaarlijks volgen dan ook zo’n 480.000 mensen een mbo-opleiding aan een regionaal opleidingencentrum, zoals het ROC Horizon College in Hoorn, Alkmaar en Heerhugowaard.

In het beroepsonderwijs speelt de praktijk vanzelfsprekend een zeer belangrijke rol. Dáár leert de stagiair pas wat de theorie waard is, dáár kom hij of zij aan de weet hoe goed de vaardigheden werkelijk zijn. Het beste is natuurlijk dat dit al tijdens de opleiding gebeurt, voordat men de arbeidsmarkt op gaat. Het is daarom voor deze jonge mensen in opleiding uitermate belangrijk is dat er voldoende stageplaatsen zijn. Er is daarom altijd vraag naar bedrijven en organisaties in de regio die ook stágebedrijf willen zijn. Op jaarbasis gaat het al snel over enkele honderden stages per jaar per onderwijs instelling.

Wat houdt een stage in?

Een stagiair werkt gedurende een bepaalde periode in uw bedrijf of organisatie mee. De stageperiode is doorgaans ca. 4 maanden en start in september of in januari. Afhankelijk van de opleiding is de stagiair 4 of 5 dagen per week aanwezig, waarbij de in uw bedrijf gebruikelijke werktijden gelden. De wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd in een praktijkovereenkomst. De meeste stagebedrijven verstrekken de stagiair een – onverplichte – kleine vergoeding.

Als stagebedrijf levert u een daadwerkelijke bijdrage aan de opleiding van jonge mensen. Dit is voor hun persoonlijke ontwikkeling van belang, maar ook voor de Nederlandse economie. Mbo’ers vormen het grootste deel van de beroepsbevolking. Dat is op langere termijn ook weer in het belang van uw onderneming of organisatie.

Daarnaast heeft een stagiair ook gewoon een aantal praktische voordelen. U beschikt immers over een extra arbeidskracht die u bijvoorbeeld kunt inzetten:

  • als opvang bij drukte
  • voor werkzaamheden waar u steeds niet aan toekomt
  • als (gedeeltelijke) vervanging bij vakantie of ziekte van vaste medewerkers.

Er is nog een belangrijk voordeel: een stagiair is een potentieel geschikte medewerker als er een vacature ontstaat. U heeft dan iemand die het bedrijf al kent en dus niet ingewerkt hoeft te worden en van wie u bovendien de sterke en de minder sterke kanten al kent. Het komt geregeld voor dat stagiairs bij hun voormalig stagebedrijf in dienst treden.

Wat wordt er van u verwacht?

Het belangrijkste doel van een stagiair is zo goed mogelijk te ervaren hoe het is om daadwerkelijk in een bedrijf of organisatie te functioneren. De stage coördinator vraagt dan ook van u de stagiair zoveel mogelijk als gewone medewerker te beschouwen en te laten meedraaien. Een geschikte eigen werkplek en een passend takenpakket horen hier vanzelfsprekend bij. Een vaste praktijkopleider binnen het bedrijf is noodzakelijk. Deze instrueert de stagiair, legt het hoe en waarom van de werkzaamheden uit en zorgt dat de stagiair gelegenheid heeft leeropdrachten vanuit de opleiding uit te voeren. De praktijkopleider beoordeelt de werkhouding, de prestaties en de ontwikkeling van de stagiair en is voor de stagebegeleider van het Horizon College de contactpersoon.

Tot slot is het nodig dat u uw bedrijf of organisatie als erkend leerbedrijf laat registreren bij het Kenniscentrum van uw bedrijfstak. Het onderwijsinstelling kan daarin voor u bemiddelen. Besluit u een stageplaats beschikbaar te stellen, dan kan het enige tijd duren voor er een geschikte stagiair beschikbaar is.

Een stage heeft voor beide kanten de meeste kans van slagen als opleidingsniveau, ontwikkeling, interesse en leeftijd van de stagiair voldoende aansluiten bij de werkzaamheden en uw wensen. Ook de reistijd is een belangrijk gegeven. De stagiair moet in een redelijke tijd per openbaar vervoer tussen woon- en werkadres kunnen reizen.

Neem eens contact op met een stagecoördinator van een onderwijsinstelling bij u in de buurt. Zij zullen uw interesse met open armen ontvangen.


To Top