Westfriesland

Holland Food & Flowers: Proeftuin voor ondernemers

logo_food_and_flowersBOVENKARSPEL – Holland Food & Flowers biedt naast het publieksprogramma tevens een op maat gemaakt business programma in Bovenkarspel. Ondernemers uit de agrarische sector en andere geïnteresseerden zijn hiervoor van harte welkom in de authentieke mijnzaal, die is getransformeerd tot een podium voor lezingen en debatten. Inspirerende sprekers behandelen tijdens ochtend- en middagseminars actuele thema’s uit de agrisector.

Het Keuzemenu

Er is ruime keuze uit seminars en lezingen waar geinteresseerden aan kunnen deel nemen. De bijeenkomsten zijn openbaar en worden kosteloos aangeboden. Aanmelden kan via flowers@hollandfoodandflowers.nl. Let op: vol is vol.

26 februari

Koffielezing door Flynth: Succesvol duurzaam ondernemen, geleid door subsidie-adviseur Galtjo Geertzema van Flynth over de mogelijkheden van het gebruik van de innovatie box, wbso-regeling en rds-subsidies.

27 februari

Seminar Agri-Energy Proeftuin op Zee met Energyboard en businessopportunities op land. Samen met gedeputeerde Jaap Bond wordt een presentatie en discussie gehouden over de zakelijke spin-off van het produceren van biomassa op zee onder de titel Proeftuin op zee. En: het nieuw opgerichte bedrijf Zonnevisie presenteert de kansen voor de gecombineerde verwijdering van asbestdaken en de toepassing van zonnepanelen op agrarisch vastgoed onder de noemer Businessopportunities op land.

Seminar Herstructurering en verduurzaming glastuinbouwgebieden. Grontmij presenteert de resultaten van het onderzoek naar de kansen voor de herontwikkeling van het Alton glastuinbouwgebied, Grootslag heeft deze vernieuwing slag al ondergaan. Wat zijn de succesfactoren en hoe zorg je voor nieuwe kansen? Met gesprekken tussen onderzoekers, ondernemers en Roelof de Haan van Grootslag.

28 februari

Presentatie NieuwLandschap, grond voor verandering.Een presentatie van onderzoeksteam NieuwLandschap over de bevindingen van hun onderzoek in de Kop van Noord-Holland met betrekking tot de veranderingen in het landelijk gebied, met stedenbouwkundigen Miranda Reitsma, Urban Synergy en landschapsarchitect Mark Hendriks.

Seminar Ecologische en duurzame melkveehouderij heeft de toekomst! De verkoop van biologisch voedsel is het afgelopen jaar met 20 procent gestegen; de grootste groei in 10 jaar. Hier profiteert vooral de biologische zuivel van. Hoe kan de veehouderij van deze toenemende vraag profiteren? Hoe kunnen de overheid, de melkveehouderij, de verwerkende industrie en de detailhandel succesvol samenwerken? In dit seminar de visie van Catharinus Wierda van CONO Kaasmakers, Dairy, Maria van Boxtel van Ekopart, adviseurs Klaas Jan van Calker van Sustainable 4u en Frank Verhoeven (Boerenverstand) over de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij.

1 maart

Seminar Carrière in het Groen; ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en onderwijs. De arbeidsmarkt binnen de agribusiness blijft groeien. Wat zijn de marktperspectieven en hoe speelt het onderwijs daarop in? In “Authentiek leren” een toelichting hierop door Woody Maijers, professor Inholland University en een reactie hierop van Jacques Dekker (Agriboard) over de kansen voor de Agritechcampus. Via het studentenpanel (MBO, HBO en WO leerlingen) zullen de werknemers van de toekomst hierop reageren. In samenwerking met Clusius College en Agrarische Hogeschool Inholland Delft/Amsterdam.

Seminar Nieuwe verdienmodellen, innovaties en samenwerking van Greenport NHN en Greenport Aalsmeer. De beide innovatie-managers van de Greenports, Arend Jan Krikke en Willem Jan Donkers presenteren hun innovatie-agenda en dagen keynote spreker Emiel Wubben, hoofddocent Wageningen UR, uit tot het vergelijken van nieuwe verdienmodellen in de twee clusters aan de hand van de aanpak van de Dutch Flower Group, Greenport Aalsmeer en Agriport A7, Greenport NHN. Verder een presentatie van de resultaten van projecten met de Innovatieklas Innoveren doe je niet alleen. Hoe ondernemers samen met studenten tot nieuwe baanbrekende ideeën komen.

Ook de Leisure Board, Flora Holland, het Nederlands Kampioenschap Tulpenkeuren en 2LipsAward vinden Holland Food & Flowers het podium om hun relaties uit te nodigen.

Meer informatie? Kijk op www.hollandfoodandflowers.nl onder de button seminars & bijeenkomsten.


To Top