Westfriesland

Hoorn: 1 miljoen voor bouw en werklozen

geld_onderzoekHOORN – De gemeente Hoorn gaat onder de noemer ‘Kansenkaart 2.0’ 1 miljoen euro investeren in de lokale economie. De Kansenkaart is met name bedoeld om de bouw op gang te helpen en werkzoekenden aan werk te helpen. Kansenkaart 2.0 is de opvolger van de kansenkaart 1.0 van eind 2008.

Sinds het begin van de crisis volgt de gemeente Hoorn de effecten van de crisis op de Hoornse economie via een Trendmonitor die elk kwartaal een beeld geeft van de stand van zaken. Uit deze Trendmonitor blijkt dat de bedrijvigheid in Hoorn afneemt.

Om de lokale en economische economie te versterken en de gevolgen van de crisis voor inwoners en ondernemers te dempen, trekt de gemeente Hoorn opnieuw geld uit voor een lokale Kansenkaart. De Kansenkaart omvat een mix van maatregelen gericht op de bouw, het bieden van mogelijkheden aan werkzoekenden, het stimuleren van duurzaamheid en ondernemerschap en het versterken van de economische speerpuntclusters agri, leasure en health.

Een belangrijk deel van die maatregelen is gericht op het uitlokken van investeringen in de bouw. Hierdoor ontstaat direct werkgelegenheid en krijgt de keten die hiermee samenhangt een impuls. En door duurzaamheid aan die bouwprojecten te koppelen, stimuleert de gemeente ook deze markt, wat weer bijdraagt aan de klimaatdoelstelling van Puur Hoorn.

Maatregelenoverzicht Kansenkaart 2.0

Het maatregelenoverzicht is op de volgende wijze tot stand gekomen.
1. De ondernemersvertegenwoordigers Bouwend Nederland, Hoornse Ondernemers Federatie en de Kamer van Koophandel en NHN zijn gevraagd maatregelen c.q. projecten aan te leveren. Deze zelfde vraag is in de gemeentelijke organisatie uitgezet. Dit heeft geleid tot ca. 40 maatregelen.
2. Om de maatregelen te selecteren die het meeste effect hebben zijn de volgende toetsingscriteria met wegingsfactor opgesteld:
– werkgelegenheid, wegingsfactor 5
– effect korte termijn, wegingsfactor 5
– multipliereffect, wegingsfactor 5
– duurzaamheid, wegingsfactor 3
– social return, wegingsfactor 2
Aan ieder toetsingscriterium kon een score tussen 1 (beperkt) en 5 (aanzienlijk) worden toegekend.
3. College en Management Team hebben per maatregel aan de toetsingscriteria scores toegekend.
Op basis van de gewogen scores is vervolgens een prioriteitenlijst opgesteld.
4. Vervolgens is op basis van de beschikbaarheid van 1 miljoen euro, de definitieve lijst van maatregelen opgesteld.
Onderstaand treft u het overzicht van de maatregelen aan. Hierbij is de volgende indeling gehanteerd:
– maatregelen waar geen kosten mee zijn gemoeid (1 t/m 6);
– maatregelen waar wel kosten mee zijn gemoeid.(7 t/m 23).

Voor meer informatie over Kansenkaart 2.0 zie de pdf kansenkaart 2013

 


To Top