Westfriesland

Hoorn onderzoekt openstelling supermarkten op zondag

HOORN – Het bureau I&O Research is deze week in opdracht van de gemeente Hoorn gestart met een onderzoek naar de verwachte effecten van een volledige openstelling van levensmiddelenzaken op zondag. Het onderzoek omvat bureau-onderzoek, inzet van het digitale stadspanel en een enquête onder winkeliers. Het college streeft ernaar de onderzoeksresultaten voor de zomer met de raad te kunnen bespreken en vervolgens tot goed onderbouwde besluitvorming te komen.

In veel gemeenten staat verruiming van de winkeltijden hoog op de politieke agenda. Dit wordt versterkt door instemming van de Tweede Kamer met een initiatiefwet die gemeenten voortaan zelf laat beslissen over openstelling van winkels op zondag. In Hoorn kwam de openstelling van supermarkten op tafel tijdens de discussie over verruiming van het aantal koopzondagen.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

  • Via het stadspanel krijgen 1.400  inwoners vragen voorgelegd over hun huidige winkelgedrag op zondag en hun verwachte gedrag bij een volledige openstelling op zondag.
  • Alle winkeliers die zich richten op de verkoop van dagelijkse goederen (ca. 130 adressen) hebben inmiddels een vragenlijst ontvangen.
  • I&O Research maakt een rapportage over de ervaringen in andere gemeenten.

Aanleiding voor het onderzoek was een motie van het CDA over verruiming van de zondagopenstelling van winkels, die in de vergadering van de raad van 12 maart 2013 is aangenomen. In deze motie verzoekt de raad het college om de mogelijkheden en de effecten te onderzoeken voor levensmiddelenzaken als zij iedere zondag de deuren voor de consument openen.


To Top