Westfriesland

Hoorn onderzoekt vergunningenprocedures voor ondernemers

HOORN – Gemeente Hoorn neemt deel aan een landelijk project om de dienstverlening aan bedrijven te verbeteren. Het project ‘Bewijs van Goede Dienst’ omvat een uitgebreid onderzoek naar de vergunningprocedures bij gemeenten. VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en de VNG steunen het project.

Onderzoek

Het project start met een onderzoek naar diverse vergunningenprocedures over het afgelopen jaar waarbij bedrijven betrokken zijn geweest. Op basis van deze vergunningenprocedures houdt een onafhankelijk onderzoeksbureau telefonische interviews met betrokken ondernemers over hoe zij de dienstverlening van de gemeente Hoorn ervaren. Deze uitkomsten worden vervolgens gebruikt om de prestaties van de gemeente over het afgelopen jaar in kaart te brengen.

Inzicht dienstverlening

De gemeente Hoorn krijgt daarmee de volgende inzichten:

  • Hoeveel procent van de onderzochte vergunningen voldoet aan de wettelijke termijnen;
  • Hoe waarderen ondernemers de dienstverlening en professionaliteit van de gemeente;
  • Hoe zit het met de responstijden op gedane verzoeken;
  • Is de gemeente klantgericht;
  • Hoeveel procent van de bezwaar- en beroepszaken is gegrond;
  • Hoe staat het met de vermindering van de administratieve lasten en de regeldruk;

Uitkomsten onderzoek

Voor de uitvoering van dit project ontvangt de gemeente een ‘Bewijs van Goede Dienst’. Wethouder Aart Ruppert is benieuwd wat het onderzoek aan informatie oplevert: ‘Excellente dienstverlening is één van de speerpunten van de gemeente Hoorn. Wij vinden het belangrijk om inzicht te hebben in hoe ondernemers onze dienstverlening ervaren. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij ook gericht verbeteracties formuleren en inzetten. Daar profiteren wij allemaal van.’ De gemeente Hoorn verwacht de resultaten eind maart 2014.


To Top