Westfriesland

Hoorn stelt 1.000.000 euro ‘trigger-money’ beschikbaar

HOORN – Gemeente Hoorn gaat € 1.000.000 inzetten als ‘trigger money’ om de gevolgen van de crisis te beperken. Hoorn heeft niet de illusie om hiermee de crisis te beëindigen, maar voelt zich wel aangesproken om de gevolgen van de crisis te dempen.

Het geld is bedoeld voor projecten die aan investering tien maal zo groot zijn. De focus ligt op project die op korte termijn kunnen beginnen. Hoorn vindt het belangrijk haar verantwoordelijkheid te nemen en “een sterk positief signaal aan burgers en bedrijfsleven af te geven waardoor deze mede in staat zullen zijn om deze economisch moeilijk tijd door te komen.”

In het voorstel vraagt de raadscommissie de gemeenteraad:

In te stemmen met de Kansenkaart 2.0 met het daarbij behorende maatregelenpakket dat met name gericht is op het versterken van de bouw, het bieden van perspectief aan werklozen, het stimuleren van ondernemerschap en het versterken van de economische speerpuntclusters agri, leisure en health. Voor het realiseren van het pakket € 1.000.000 beschikbaar te stellen verdeeld over de jaren 2013 en 2014 en dit:
– In 2013 te dekken uit: een onttrekking aan de Algemene reserve van € 285.000 (budget Domotica), € 150.000 uit de reserve stimulerings-maatregelen duurzaamheid en € 65.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat;
– In 2014 te dekken uit: € 150.000 uit de reserve stimulerings-maatregelen duurzaamheid en € 350.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
De Reserve stimuleringsfonds economische crisis in te stellen.


To Top