Westfriesland

Hoorn: Tarieven reclamebelasting 2014 niet omhoog

HOORN – De tarieven voor reclamebelasting in Hoorn gaan in 2014 niet omhoog. Dat hebben B en W van Hoorn besloten. Het achterwege late van een tariefsverhoging gebeurt op verzoek van de Hoornse Ondernemers Federatie en de Stichting Lokaal Ondernemers Fonds (LOF). Deze stichting beoordeelt de aanvragen van ondernemers en zorgt voor de verdeling onder de verschillende ondernemersclubs. Voor 2014 vraagt de LOF € 617.000 voor diverse initiatieven voor het stimuleren van de economie in Hoorn.

De reclamebelasting in Hoorn is bedoeld voor het stimuleren van de economie in Hoorn. De opbrengsten komen via het Fonds Stimulering Economie direct terecht bij de ondernemers. De tarieven worden per gebied vastgesteld aan de hand van de door de ondernemers gevraagde bijdragen.

Extra onderhoud en beveiliging bedrijventerreinen

Een groot deel van de opbrengsten van 2014, € 340.000, is bestemd voor de Hoornse Ondernemers Compagnie. Het geld gaat onder andere naar collectieve zaken als extra groenonderhoud en beveiliging van de bedrijventerreinen.

Feestverlichting, evenementen en promotie

De ondernemers uit de binnenstad hebben de LOF om een bijdrage van € 225.000 uit de reclameopbrengsten gevraagd. Het gaat dan onder andere om feestverlichting, promotie van de superkoopzondagen, evenementen, PR en de Mooi Hoorngids. Zo wordt in 2014 weer € 15.000 gereserveerd voor de intocht van Sinterklaas. Ook evenementen als Hoorn Modestad, de woensdagmarkten en de paardendagen krijgen een bijdrage in de kosten.

Acties, wijkkrant en planten

De tien bedrijven die zijn aangesloten bij winkeliersvereniging De Korenbloem hebben € 8.000 gevraagd. Dit is voor de komst van een clown, een ijsbaanactie, een wijkkrant en decoratie en planten.

Oog voor ondernemers

De wethouders Ronald Louwman (Financiën) en Aart Ruppert (Economische Zaken)  zijn blij met het initiatief van Stichting Lokaal Ondernemers Fonds om de uitgaven niet te verhogen en af te zien van een trendmatige verhoging van 1,5 procent. ‘Dat geeft aan dat de LOF als club van en voor de ondernemers ook oog heeft voor hun belangen in deze economisch moeilijke tijden.’

Meer informatie

Op de website www.hoorn.nl/belastingen is alle informatie over de reclamebelasting terug te vinden. Kijk voor meer informatie over de Stichting Lokaal Ondernemersfonds op www.lokaalondernemersfondshoorn.nl


To Top