Westfriesland

Hoorn zoekt samenwerking leegstand commercieel vastgoed

HOORN – De gemeente Hoorn wil samen met marktpartijen op zoek naar oplossingen voor leegstand van winkels, kantoren en bedrijfspanden. Het college geeft prioriteit aan de leegstand in de binnenstad, de Nieuwe Steen, het Hof van Hoorn en De Oude Veiling.

In totaal staat 9,5 procent van de totale winkelvoorraad leeg, wat overeenkomt met het landelijke percentage van 10 procent. Ongeveer 19 procent van de kantoorpanden staat leeg, ten opzichte van een landelijk gemiddelde van 15 procent. En op de bedrijventerreinen staat circa 6 procent van de panden leeg.

Winkels

P1120275De leegstand van winkels is in lijn met het landelijke gemiddelde en dat van andere grotere steden in de regio, zoals Alkmaar (18,5%) en Heerhugowaard (12,2%). De leegstand op het Hof van Hoorn zorgt voor meer dan de helft van het Hoornse leegstandspercentage. Dit komt door de grote oppervlakte van de leegstaande winkels. De leegstand in de binnenstad is de afgelopen jaren redelijk stabiel en staat nu ongeveer op het niveau van 2009. De leegstand zit met name in de straten die leiden naar het Hoornse winkelrondje, waar de leegstand over het algemeen laag is. Behalve de Huesmolen is er in de andere wijkwinkelcentra weinig tot geen leegstand.

Het college van B en W ziet een aantal structurele ontwikkelingen op het gebied van winkelen die ook een bedreiging vormen voor het Hoornse winkelrondje, waaronder de vergrijzing van de inwoners, de toename van internetaankopen en ook de vergrijzing van het ondernemersbestand. Door deze ontwikkelingen, in combinatie met de stagnatie van de groei van het aantal inwoners, zal de vraag naar winkelruimte afnemen, waardoor de leegstand gaat stijgen.

In de leegstandsnotitie constateert het college dat Hoorn voor de binnenstad duidelijke keuzes moet maken voor straten waar de winkelfunctie moet blijven. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor het versterken van de beleving, de uitstraling van de openbare ruimte, de versterking van toeristisch-recreatieve functie, de hoge huurprijzen en het faciliteren van schaalvergroting, functiemenging en tijdelijke winkels.

Kantoren

De kantorenleegstand stabiliseert zich sinds 2011 enigszins. Maar met een leegstandspercentage van circa 19 procent schiet Hoorn boven het landelijk gemiddelde uit. De kantorenleegstand concentreert zich sterk aan de Nieuwe Steen, waar een groot kantoorpand van ruim 12.000 m2 leeg staat. De overige leegstand ligt met name in het centrum (17 ruimten, 3.000 m2), de Lageweg (9 ruimten, 3.600 m2) en Hoorn ‘80 (5 ruimten 3.000 m2).

Uit de Leegstandsnotitie komt duidelijk naar voren dat de vraag naar kantoorruimte de komende 10 jaar structureel lager zal liggen dan voorgaande jaren. Het college ziet veel kans in het stimuleren van hergebruik en herontwikkeling, en staat daarbij ook open voor herbestemming van kantoorpanden, mits dat past in de omgeving. Daarbij blijkt uit onderzoek dat kleinschaliger panden met flexibel in te delen vloeroppervlakten beter passen bij de behoefte. Kwaliteit, bereikbaarheid en multifunctionaliteit zijn sleutelwoorden.

Bedrijfspanden

Na een behoorlijke stijging van beschikbare bedrijfsruimte tussen 2009 en 2012 is er in het afgelopen jaar weer een daling te zien. De leegstand op de bedrijventerreinen is met 6 procent relatief laag, en speelt vooral op Hoorn ’80 (30.500 m2) en Westfrisia (15.500 m2). Op Hoorn ’80 wordt komt bijna een derde van de leegstand voor rekening van twee grote panden. Op Westfrisia zijn de panden kleiner en is het grootste pand dat leegstaat 2.000 m2. Bijna 50 leegstaande bedrijfsruimten zijn kleiner dan 500 m2.

Net als bij de kantorenmarkt geldt ook dat de vraag naar bedrijfspanden de komende 10 jaar structureel lager zal liggen dan in voorgaande decennia. Door de economische crisis van de afgelopen jaren hebben veel bedrijven minder personeel en ruimte nodig, maar vaak zitten de bedrijven nog wel in hetzelfde pand. Dit betekent dat veel bedrijven de komende jaren in het bestaande pand kunnen groeien.

Gelukkig zijn hier ook kansen. Productiebedrijven met een hoge toegevoegde waarde en nieuwe bedrijven. Maar ook alternatieve gebruiksmogelijkheden, zoals kantoorachtige bedrijvigheid, productiebedrijven met veel kantoorruimte, internethandel, afhaalpunten, zorg, sport en onderwijs zijn hier voorbeelden van. De Oude Veiling en Westfrisia liggen dichter bij het stedelijke gebied dan Hoorn ’80 en daardoor zijn dienstverlenende en consumentgerichte functies hier beter in te passen. Op Hoorn ’80 zal de nadruk nog sterker liggen op herontwikkeling van bestaand vastgoed.

Vervolg

Op basis van de analyse in de Leegstandnotitie geeft het college de hoogste prioriteit aan het centrum van Hoorn als visitekaartje van de stad. Daarnaast geeft het college prioriteit aan de Nieuwe Steen, Hof van Hoorn en De Oude Veiling. Wethouder Aart Ruppert van Economische Zaken: ‘Ik wil nu eerst met de markt verder praten over de bevindingen, het perspectief en de urgentie per gebied, om samen met marktpartijen te komen tot een strategie voor de verschillende gebieden.’ Deze marktconsultatie zou begin 2014 van start moeten gaan.

To Top