Westfriesland

Hoornse raad wil meer koopzondagen

HOORN – De Hoornse gemeenteraad wil meer koopzondagen. Ook wil de raad dat het college onderzoekt wat de mogelijkheden en gevolgen zijn voor de zondagsopenstelling voor supermarkten. Een van de bezwaren is het ontstaan van twee ‘winkelsnelheden’. Wat doen de andere winkelier op zondag als de supermarkt wel open is voor groente, vlees en tijdschriften?

Een meerderheid van de raad steunde een motie van dhr. Laan van het CDA namens de coalitiepartijen, waarin zij het college oproepen om op korte termijn met een voorstel te komen. De indieners van de motie willen zestien in plaats van twaalf koopzondagen. Ook willen zij dat het college onderzoekt wat de mogelijkheden en effecten zijn als levensmiddelenzaken iedere zondag open zijn. De motie werd mede ingediend door de PvdA en volgt uit de resultaten van het onderzoek onder winkeliers en inwoners over koopzondagen en supers open op zondag.

De fracties VVD, VOCHoorn, CDA, D66, Fractie Tonnaer en PvdA lieten weten af te willen wijken van de afspraken in het coalitieakkoord, omdat er volgens hen in Hoorn onder inwoners en ondernemers draagvlak is voor een beperkte uitbreiding. De motie werd aangenomen met steun van de fracties van VVD, VOCHoorn, PvdA, D66, CDA, GroenLinks, Hoornse Senioren Partij Fractie Tonnaer, Fractie Van der Tuin en Fractie Assendelft. Hoorns Belang en de SP stemden tegen.

To Top