Westfriesland

Inkoopbeleid Hoorn geeft ruimte aan regionale ondernemers

HOORN – Onlangs heeft de gemeenteraad het nieuwe inkoopbeleid van de gemeente Hoorn vastgesteld. Het beleid geeft meer ruimte aan regionale ondernemers, geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans en stimuleert duurzaamheid.

Als uitgangspunt voor het nieuwe beleid is het uniforme Inkoopbeleid van de VNG genomen. Ook andere gemeenten uit de regio (Alkmaar, Medemblik, Heerhugowaard, Den Helder, Bergen en Langedijk) gebruiken dit beleid. Hierdoor wordt het voor bedrijven gemakkelijker om mee te doen aan aanbestedingen van gemeenten.

Regionale economie

Het nieuwe beleid biedt meer kansen voor ondernemers uit de regio. In februari 2013 nam de gemeenteraad daarvoor unaniem een motie aan. De raad verzocht om geen onnodig strenge selectiecriteria te stellen. Daar wordt nu invulling aangegeven. Daarnaast nodigt de gemeente bij meervoudig onderhandse aanbestedingen in ieder geval één ondernemer uit de regio uit. Voorwaarde is wel dat deze aan de objectieve criteria van de aanbesteding voldoet.

Social Return On Investment (SROI)

Hoorn is een voorloper en initiatiefnemer binnen de regio met Social Return on Investment. De gemeente spant zich in om werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente wil SROI breder toepassen dan tot nu toe het geval was. Naast de sociale opbrengst wordt er ook op gelet of het voor een ondernemer wel haalbaar is om aan de SROI criteria te voldoen.

Het doel van de gemeente is het aantal uitkeringsgerechtigden terug te dringen, jongeren aan het werk te helpen en dit eenduidig regionaal (West-Friesland en Kop van Noord-Holland) op te zetten en uit te voeren.

Duurzaamheid

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid. De gemeente Hoorn streeft er naar om in 2015 100% duurzaam in te kopen. Bij aanbestedingen staan daarom sociale- en milieuvoorwaarden vermeld. Per aanbesteding kunnen  deze voorwaarden verschillen. Ondernemers met duurzame en innovatie ambities kunnen ondersteuning krijgen van het Agentschap NL, onderdeel van  het Ministerie van Economische Zaken.

TenderNed

Alle nationale- en Europese aanbestedingen worden via TenderNed gepubliceerd. Voor bedrijven is het daarom handig om zich in te schrijven op www.tenderned.nl. Dit kan gratis. Zij krijgen dan automatisch melding van aanbestedingen op hun vakgebied. Daarnaast zoekt de gemeente er geschikte marktpartijen voor meervoudig onderhandse aanbestedingen.

To Top