Westfriesland

‘Kans voor citymarkting voor de gemeente Hoorn’

HOORN – Hoorn kan en moet meer doen aan de promotie en profilering van de stad. Dat concludeert de Hoornse Rekenkamercommissie in het rapport ‘Toerismebeleid: onbekend maakt onbemind’.

Hoorn heeft veel te bieden, zowel voor eigen inwoners als voor bezoekers van de stad zo stelt de Rekenkamercommissie. Waar het aan ontbreekt is om de aantrekkelijkheid van Hoorn goed voor het voetlicht te brengen.

Potentie

Het toeristisch potentieel is aanzienlijk: een historische binnenstad, de ligging aan het water en een uitgebreid en gevarieerd winkelapparaat vormen de kernkwaliteit van Hoorn. Op cultureel gebied is er een rijk aanbod aan activiteiten. Er is veel te zien en er gebeurt veel, maar potentiële toeristen zijn daarvan onvoldoende op de hoogte.

Citymarketing

Het belang van promotie en marketing van de stad worden door de gemeente en ondernemers onderschreven, maar hieruit worden geen consequenties getrokken. Promotie en marketing spelen een ondergeschikte rol.  Hoorn speelt te weinig een rol in de afweging die bezoekers maken wanneer ze kiezen uit verschillende attractieve steden.

Gepoogd is na te gaan welke barrières er bestaan om het toeristisch potentieel ‘aan de man te brengen’ en zo de economische positie van de binnenstad en daarmee de vitaliteit van de hele stad te versterken. Als Hoorn de concurrentieslag met andere steden wil aangaan, dan moeten gemeente, ondernemers en culturele instellingen als partners op effectieve wijze samenwerken in het belang van de stad.

Aanbevelingen

De Rekenkamercommissie beveelt een scherpe doelgroepenkeuze aan. Welke bezoekers wil je naar Hoorn halen, wie wil je bedienen? Daarnaast is de oprichting van een onafhankelijke organisatie nodig, die met steun van de gemeente op een professionele manier promotie en marketing verzorgt en evenementen coördineert. Dit moet tot een verhoging van het aantal bezoekers (dagjesmensen) leiden. Om de verblijfsduur te verlengen van bezoekers kunnen arrangementen bedacht worden waarbij een bezoek aan Hoorn gepaard gaat met een bezoek aan attracties in de regio.

Klik hier voor bijlage: 015 MvL Rapport Toerismebeleid


To Top