Westfriesland

KvK Purmerend moet de deuren sluiten

AMSTERDAM –  Na de sluiting van de Kamer van Koophandel in Hoorn in april 2012 konden ondernemers uit de regio terecht in de nieuwe vestiging van de KvK in Purmerend. Nog geen jaar later is nu bevestigd dat deze vestiging ook weer gaat sluiten.

Per 1 januari 2014 worden de Kamer van Koophandel Nederland, de Regionale Kamers van Koophandel en Stichting Syntens samengevoegd tot één zelfstandig bestuursorgaan. De fusie leidt naar verwachting tot het herplaatsen van 300 à 400 medewerkers en de sluiting van circa 25 kantoren, hetgeen tot een jaarlijkse besparing van €80 miljoen zal leiden.

Joyce Philippart voorlichter van de Kamer van Koophandel in Amsterdam bevestigt dat de vestiging in Purmerend inderdaad gaat sluiten. Een datum is nog niet bekend, maar men hoopt in de tweede helft van 2013 daar meer duidelijkheid over te hebben.

Voor de regio West-Friesland blijft de front-office van de Kamer van Koophandel in Alkmaar. Philippart kon nog niet bevestigen of dat het huidige pand aan de Comeniusstraat 10 blijft, of dat het een nieuwe locatie wordt.

Ondernemersplein, één loket voor ondernemers

Met de fusie tussen de Kamer van Koophandel en Syntens, per 1 januari 2014, is een belangrijke stap gezet in de vorming van het Ondernemersplein. Bij één publiek loket kunnen ondernemers dan terecht voor overheidsinformatie en -ondersteuning op gebied van ondernemerschap, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW die deze moderniseringsslag verwelkomen. De huidige versnippering in overheidsondersteuning aan ondernemers wordt hierdoor weggenomen, menen de ondernemersorganisaties.

Met de komst van het Ondernemersplein, waarin de Kamers van Koophandel en Syntens opgaan, kan de efficiency en effectiviteit omhoog. Zowel langs fysieke als digitale weg. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW geeft deze modernisering ook een forse impuls aan de digitale dienstverlening van de nieuwe organisatie. Op termijn kunnen ondernemers voor alle diensten, bijvoorbeeld ook met belastingdienst en gemeenten, terecht op het digitale plein. Zo wordt vooral het elektronisch uitvoeren van allerlei overheidszaken eenvoudiger, stellen de ondernemersorganisaties. Te denken valt aan registratie, innovatiemiddelen en vergunningen.


To Top