Westfriesland

‘Liever ruimere openstelling supermarkten dan aantal koopzondagen’

HOORN – Er is in Hoorn een beperkt draagvlak voor uitbreiding van het aantal koopzondagen en veel draagvlak voor ruimere openstelling van supermarkten. Dat blijkt uit de peiling van het college van B en W in februari naar de behoefte aan extra koopzondagen bij ondernemers en inwoners. Vooruitlopend op besluitvorming in het college en een voorstel aan de gemeenteraad maken B en W de uitslagen van hun onderzoek openbaar.

Ondernemers- en winkeliersverenigingen kregen gelegenheid om per brief te reageren. Inwoners konden reageren op een reeks stellingen op Facebook en een poll op de gemeentelijke website. Met name op Facebook ontstond een levendige discussie, die de nodige informatie over wensen en belangen opleverde. Men kon reageren op zeven stellingen, waarin de (wettelijk verplichte) belangenafweging was verwerkt.

Het onderzoek volgde op een verzoek van een aantal ondernemers om het aantal koopzondagen van twaalf per jaar met vier uit te breiden. In principe staat het college positief tegenover uitbreiding. Dankzij het onderzoek heeft het college een beeld gekregen hoe andere ondernemers en inwoners aankijken tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen. Uitbreiding is mogelijk omdat Hoorn is aangewezen als toeristische gemeente.

De resultaten van het onderzoek zijn:

  • De winkeliers en grote winkelfilialen in de binnenstad willen maximaal twee extra koopzondagen per jaar in december, rond Sinterklaas.
  • De ondernemers op de woonboulevard Hof van Hoorn en de ondernemers op de bedrijventerreinen (w.o. keukenbedrijven) willen extra koopzondagen op Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag. Enkele grote winkelfilialen willen elke zondag open voor het publiek.
  • De winkeliersverenigingen van de wijkwinkelcentra en de dorpen Zwaag en Blokker, hebben niet gereageerd op de vraag naar extra koopzondagen. In het verleden hebben vertegenwoordigers van winkelcentrum De Kersenboogerd aangegeven dat zij voldoende hebben aan twaalf koopzondagen per jaar.
  • Bezoekers en inwoners van Hoorn juichen extra koopzondagen toe, maar zullen daar niet elke zondag gebruik van maken.
  • Bewoners van het havengebied zijn bang voor minder beschikbare parkeerplaatsen als er extra koopzondagen komen.
  • Het winkelpersoneel heeft over het algemeen geen bezwaar tegen werken op zondag. Een enkeling vindt dat de zondagsrust wordt verstoord door werken op meer zon- en feestdagen.
  • De kleine zelfstandige winkeliers hebben geen behoefte aan volledige openstelling op zondag.
  • De horeca is voor extra koopzondagen, omdat het aantal horecabezoekers daardoor toeneemt. Zij zijn van mening dat de zondagsrust niet wordt verstoord, omdat de winkels niet voor 12.00 uur open gaan.
  • Ondernemers van supermarkten willen 52 zondagopenstellingen per jaar. Dit is in het algemeen ook de wens van bezoekers en inwoners van Hoorn.

Nadat het college zich over alle inbreng heeft uitgesproken en verwerkt in een advies, krijgt de gemeenteraad een voorstel ter vaststelling aangeboden. Dat gebeurt de komende maand.


To Top