Westfriesland

Loods Brandhoff Transport wordt feestzaal allochtonen

Loods Transportbedrijf Brandhoff wordt feestzaal voor allochtonenZWAAG – De bedrijfshal van Transportbedrijf Brandhoff op De Oude Veiling in Zwaag krijgt een nieuwe bestemming als feestzaal voor allochtonen. B&W van Hoorn willen aan deze bestemmingswijziging meewerken. Er is al jaren een vraag naar een grote feestzaal tot 250 gasten met ruimte voor eigen catering.

Nora Brandhoff heeft een verzoekt voor deze bestemmingswijziging ingediend bij de gemeente. Zij wordt in haar verzoekt gesteund door het college die vraagt om een positieve stemming. De PvdA en fractie Tonnaer zijn blij dat er na jaren nu eindelijk een voorziening komt voor ‘culturele minderheden’.

Als de vergunning rond is zal het waarschijnlijk nog 4 maanden duren om de loods om te bouwen naar een gezellige feestzaal met garderobe, keuken en toiletgroepen.

Hoe de parkeersituatie op De Oude Veiling wordt opgelost is nog niet bekend.


To Top