Westfriesland

Medemblik verliest meeste agrarische bedrijven in regio

MEDEMBLIK – Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er in totaal 136 agrarische bedrijven in Noord Holland (boven Noordzeekanaal) verdwenen zijn. Gemeente Medemblik is met een aandeel van 29 bedrijven kop loper in de regio Westfriesland en derde van Nederland. Alleen de gemeenten Westland en Horst aan de Maas verloren in 2012 meer agrarische bedrijven, 44 respectievelijk 33 stuks. In Medemblik gaat het om daling van 6,9 procent.

Hieronder meer informatie uit het artikel van NHD “Noord-Holland verliest in 2012 136 agrarische bedrijven” door Ed Dekker

Geen opvolger

Met het verlies van 136 agrarische bedrijven zit Noord-Holland onder het landelijk gemiddelde. Elke dag houden er gemiddeld in Nederland zeven agrariërs mee op. De belangrijkste oorzaak is het gebrek aan een opvolger. Er zijn ook boeren die het niet langer kunnen bolwerken. De cijfers van Medemblik wijzen volgens regionaal LTO-voorzitter Arie Schouten op toenemende schaalvergroting.
Medemblik is een grote fusiegemeente, met agrarische kernen als Wervershoof, Andijk, Zwaagdijk en Nibbixwoud. Schouten: ,,De bedrijven worden steeds groter. Wie blijft, breidt uit. De agrarische structuur biedt daar ruime mogelijkheden voor. De grote landinrichtingsprojecten zijn overal in West-Friesland afgerond.”

Bloemkool

Als voorbeeld noemt de West-Friese voorman van de Land- en Tuinbouworganisatie spectaculaire ontwikkelingen in de bloemkoolsector. ,,Tachtig procent van de Nederlandse bloemkool wordt geteeld door tien bedrijven in West-Friesland.” In deze regio groeit ook veel broccoli, bijna 40 procent van het landelijk areaal. René Verdonk (40) uit Wervershoof verbouwt 160 ha broccoli. Vijftien jaar geleden begon hij met niks. Hij zegt: ,,De gemiddelde grootte van een bedrijf in de vollegrondsgroente was toen rond vijftig hectare. Nu is dat het dubbele.”
Veel agrarische bedrijven zijn in 2012 ook verdwenen in Hollands Kroon (16 stuks, 2,4%) en Heerhugowaard (14, 11,2%). In Waterland stopten 9 agrariërs (7,1%), Heemskerk 8 (10,8%), Harenkarspel 7 (3,5%), Zijpe 7 (4,1%), Drechterland 6 (2,8%), op Texel 5 (2,4%) en in Den Helder 4 (9,3%).
In percentages volgt na Beverwijk Schagen. Deze gemeente verloor 14,3 procent van zijn agrarische bedrijven (4 stuks). De nummer drie is Hoorn (verlies van 12,5 %, 3 bedrijven).

Krimp landbouwgrond

Het CBS onderzocht ook hoeveel landbouwgronden gemeenten zijn kwijtgeraakt. Voor Noord-Holland boven het Noordzeekanaal is ook daar Medemblik koploper. De cijfers geven een vertekend beeld. In Medemblik zou het areaal zijn ingekrompen met 387 ha (5%).Slechts een beperkt deel is opgegeven voor woningbouw, natuur, recreatie of andere bestemming. Het CBS telt veranderingen op de grondmarkt mee. Bij tijdelijke huur ‘verhuist’ land naar de woonplaats van de pachter. Met de ‘reizende bollenkraam’ gebeurt dat vaak in West-Friesland.


To Top