Westfriesland

Meer mogelijkheden voor MKB bij provinciale aanbestedingen

HAARLEM – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben nieuwe regels voor aanbestedingen door de provincie vastgesteld.

Hierdoor krijgt het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) meer mogelijkheden om in aanmerking te komen voor opdrachten. Het college geeft hiermee uitvoering aan het coalitieakkoord 2011- 2015 ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’, waarin wordt gezegd dat het MKB meer kansen moeten krijgen bij provinciale aanbestedingen.

De provinciale aanbestedingsregels zijn ook aangepast naar aanleiding van de nieuwe Aanbestedingswet die per 1 april van dit jaar in werking is getreden.

De provinciale drempel voor meervoudig onderhandse aanbesteding (offertes bij meerdere aanbieders opvragen) voor werken wordt verschoven van € 200.000 naar € 1.500.000. Hierdoor worden de mogelijkheden voor MKB-bedrijven om in te schrijven op aanbestedingen vergroot.

De nieuwe aanbestedingsregels van de provincie treden in het najaar in werking.


To Top