Westfriesland

Mulder Obdam heeft de oplossing nog niet gevonden

OBDAM – Men hoopte op een snelle oplossing voor bouwbedrijf Mulder Obdam. Eventueel een faillissement en daarna weer snel verder, voor de opdrachten en voor de 150 medewerkers. Het bedrijf hoopte dinsdag met een mogelijke oplossing te komen, maar deze bleef uit. In de tussentijd is directeur Cor van Vliet op non-actief gezet zo schrijft het NHD. “Onoverkomelijke meningsverschillen over hoe het verder moet met Mulder Obdam” wordt als reden aangegeven.

Peter Jongh Visscher de financiële rechterhand van eigenaar Jan Mulder bevestigd in het NHD dat er gekeken wordt naar het opsplitsen van het bedrijf als mogelijke scenario. Dat zou kunnen betekenen dat lopende projecten worden afgestoten en dat het personeel zoveel mogelijk met deze projecten meegaan.

Bij een aantal projecten ligt het werk stil en zijn de hekken van het bouwterrein gesloten. Toeleveranciers leveren door de onzekerheid van een mogelijke betaling geen materialen meer en dus zit het personeel thuis of wordt uitgeleend aan derden. “Dit moet niet te lang duren. Het kost onnodig veel geld,” aldus René Peetoom, de voorzitter van de ondernemingsraad, zaterdag in het NHD.

Het is inmiddels alweer bijna 3 weken geleden dat bekend werd dat Mulder Obdam in problemen verkeerde nadat de ING de bankrekening blokkeerde. In de tussentijd zijn er veel gesprekken geweest met de bank en overname kandidaten. Tot op heden heeft dat nog niet geresulteerd in een oplossing voor het bedrijf en het personeel.


To Top