Westfriesland

Nog 7 dagen stemmen voor Rabobank Publieksprijs

HOORN – Eén van de prijzen tijdens de 22ste Westfriese Ondernemersgala op 7 februari 2013, is de Rabobank Publieksprijs. Nog tot en met 31 januari heeft het publiek de mogelijkheid om te stemmen op haar favoriete instelling in de non-profit sector.

Deze prijs vervangt de door de realiteit ingehaalde MVO-prijs. De oorspronkelijke doelstellingen, ondernemers bewust maken van het maatschappelijk verantwoordelijker ondernemen, zijn ruimschoots behaald. De afgelopen jaren is het begrip MVO uitstekend opgepakt in onze ondernemersregio.

Voor deze publiekprijs werd gekeken naar en geselecteerd op drie aspecten: hoe innovatief, inspirerend en betrokken is de instelling? Heeft de kandidaat nieuwe concepten geïntroduceerd of initiatieven ontplooid die meer dan regulier zijn op het gebied van cliëntenbeleid, kwaliteitszorg, communicatiebeleid of pensioenbeleid? Kan de kandidaat als voorbeeld dienen om anderen enthousiast te maken? En draagt de kandidaat bij aan een gevoel van betrokkenheid? Vergroot het bijvoorbeeld het welzijn van mensen/ medewerkers/ lokale samenleving?

Stem op één van de drie kanidaten

De kandidaat die de meeste stemmen van het publiek ontvangt wint de Rabobank Publieksprijs. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het Westfries Ondernemersgala op donderdagavond 7 februari 2013. Via de website van de westfriese ondernemersgala is het mogelijk om uw stem uit te brengen.

Inloophuis Pisa is een gastvrij huis voor mensen met kanker. Partners, familieleden en vrienden zijn eveneens welkom, want “kanker heb je niet alleen”. Het Inloophuis biedt laagdrempelige psychosociale ondersteuning voor deze doelgroep, maar ook een keur aan activiteiten die ieder op hun beurt steun en ontspanning bieden.

Rabobank Publieksprijs INLOOPHUIS PISA

Stichting Jonkerszorg. In onze Westfriese woonboerderij wordt een verzorgd thuis geboden aan twee woongroepen voor mensen met dementie alsmede Dagbehandeling aan thuiswonenden. De visiegedreven praktijk waarin regiebevordering centraal staat, leidt tot hoge tevredenheidscijfers en het Gouden Perspekt kwaliteitskeurmerk. Er is vanuit allerlei disciplines landelijke belangstelling voor en opvolging van deze locale ‘best-practice’.
Rabobank Publieksprijs JONKERSZORG

Hospice Dignitas wil ieder mens in staat stellen ook in de laatste levensfase, richting te geven aan het eigen leven en de afronding daarvan. Ruim 150 vrijwilligers en betaalde medewerkers werken hierbij samen, met als uitgangspunten verlichting van ongemakken en bijdragen aan de kwaliteit van het leven.

Rabobank Publieksprijs HOSPICE DIGNITAS


To Top