Westfriesland

Ondernemers Stad Hoorn: Hoorn houdt zich niet aan de afspraken

HOORN – Ondernemersvereniging Stad Hoorn (OSH) is niet blij met de werkwijze van de Gemeente Hoorn. Kreten als onbehoorlijk bestuur worden genoemd. Onderwerp is het al veel besproken reclamebelasting binnen Hoorn.

Door de invoering van de reclamebelasting ontvangt de gemeente minder Precariobelasting. Om hiervoor gecompenseerd te worden haalde de gemeente geld uit het fonds dat de reclamebelasting beheerd. Na vele boze reacties was besloten om de afdracht van de reclamebelasting naar de precariobelasting te gaan afbouwen. In een brandbrief van Ondernemers Stad Hoorn verwijt men dat Hoorn zich niet aan de afspraken houdt.

De gemeente gaf aan dat men gezien de financiële positie van Hoorn niet toestaat om het bedrag af te bouwen. Het bestuur van OSH vindt dit besluit onacceptabel. Het niet nakomen van de gemaakte afspraak leidt tot onbehoorlijk bestuur.

Wethouder Ronald Louwman van de VVD laat in het NHD weten dat de ondernemers een punt hebben. “Er is een gesprek geweest met de ondernemers en wij zouden met een reactie komen” aldus de Wethouder in het NHD. OSH heeft deze reactie niet afgewacht en is gekomen met de eerder genoemde brandbrief.

Een oplossing lijkt voorhanden. Het college heeft besloten om een meevaller in de precariobelasting van € 60.000,- ten goede te laten komen van de reclamebelastingen van 2012 en 2013. Hierdoor is het voor de gemeente wel mogelijk om de afgesproken afbouw te realiseren.

Voorzitter Henk Hansen van OSH laat schijft in de brandbrief dat het lijkt of het fonds van de reclamebelasting voor steeds meer zaken wordt aangewend. Hij ziet graag duidelijkheid waar het fonds nu echt voor bedoeld is. Of wellicht moet er gekeken worden naar een ander systeem voor het bekostigen van alle activiteiten.

To Top