Westfriesland

Parkeerterrein De Beurs in Blokker naar 139 plaatsen

BLOKKER – B en W hebben besloten het aantal parkeerplaatsen bij winkelcentrum de Beurs in Blokker uit te breiden. Er komen aan de noordzijde van het winkelcentrum 16 extra parkeerplekken. Naast Primera moet één populair worden gekapt; daar komen twee bomen voor terug. De winkeliers nemen de helft van de kosten voor hun rekening.

Op 13 december 2011 nam de gemeenteraad een motie aan om in overleg met de winkeliers en direct omwonenden een plan te maken voor uitbreiding van de parkeercapaciteit aan beide zijden van de Westerblokker. Verkeertellingen in juni 2012 bevestigden dat de parkeerdruk te hoog is.

Het overleg met de ondernemers leidde tot een plan voor uitbreiding van de parkeercapaciteit aan de noordzijde en enkele kleine aanpassingen aan de zuidzijde. Daardoor kunnen de juttepeer en de hangplek voor jongeren op de bestaande plek blijven.

Plan

De nieuwe parkeerplaatsen komen haaks op de videotheek, achter de slagerij en de rijwielzaak. Op die plek is nu een groenstrook. Het totaal aantal parkeerplaatsen aan de noordzijde komt hiermee op 50.

Wethouder Michiel Pijl: ‘De uitbreiding voorziet in een betere bereikbaarheid van het winkelcentrum voor het publiek en leveranciers en meer parkeergelegenheid voor de bezoekers.  De parkeerdruk was zo hoog, dat je op drukke momenten geen plek meer kon vinden. Ik ben blij dat we er met de ondernemers uit zijn gekomen en dat we de kosten kunnen delen. Op deze wijze geven we een goede invulling aan de wens van de gemeenteraad.”

Groen

Om het doorzicht tussen het parkeerterrein aan de zuidzijde en park Groenwijck/Kersenboogerd te verminderen wordt de beplanting in de bestaande groenstrook aangevuld met hogere groenblijvende beplanting. Dit vergroot de kwaliteit van het gebied. Door het aanbrengen van belijning stijgt het aantal parkeerplaatsen aan de zuidzijde van 79 naar 89.

Uitvoering van het plan vindt plaats na de zomer: na de procedure voor een kapvergunning en de technische uitwerking van het plan.


To Top