Westfriesland

Provincie NH: 8 miljoen voor opknappen bedrijventerreinen

HAARLEM – De provincie Noord-Holland investeert in het opknappen van bestaande bedrijventerreinen. Dit jaar is er opnieuw 8 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe investeringen op bedrijventerreinen waardoor de waarde van bestaande terreinen omhoog gaat. De Oude Veiling in Zwaag is daarvan een voorbeeld.

De subsidieregeling ‘herstructurering en intelligent ruimtegebruik op bedrijventerreinen’ (HIRB) geeft een impuls aan verouderde bedrijventerreinen. Met deze subsidie kunnen gemeenten de terreinen beter inrichten, veiliger maken en zorgen voor een betere bereikbaarheid. Dat blijkt ook uit een evaluatie die onlangs is uitgevoerd.

Tussen 2010-2012 is met behulp van de subsidieregeling in totaal 546 hectare bedrijventerrein in Noord-Holland aangepakt. Voorbeelden zijn de revitalisering van bedrijventerreinen Beverkoog (gemeente Alkmaar), bedrijventerreinen De Mossel I (gemeente Langedijk), de verbetering infrastructuur bedrijventerrein De Hoek (gemeente
Haarlemmermeer) en de Oude Veiling in de gemeente Hoorn.

Noord-Hollandse gemeenten geven aan dat de subsidieregelingen van de provincie een positief effect hebben op de herinrichting van hun bedrijventerreinen. Herstructurering zorgt niet alleen voor nieuwe investeringen op verouderde terreinen, maar zorgt ook voor een hogere waarde van het aanwezige vastgoed. Daardoor zijn ook bedrijven bereid om investeringen te doen.

Dit voorjaar worden opnieuw subsidieregelingen opengesteld waardoor gemeenten voor in totaal 8 miljoen euro subsidie kunnen aanvragen. De subsidieregelingen worden opengesteld van 2 april tot 2 mei 2013, gemeenten kunnen aanvragen indienen voor fysieke verbetering, onderzoek of procesmanagement op bedrijventerreinen.


To Top