Westfriesland

Revitalisering ‘De Oude Veiling’ bijna klaar

ZWAAG – De in 2009 opgestarte revitalisering van het bedrijventerrein De Oude Veiling is vrijwel gereed. Daarmee is het terrein weer toekomstbestendig geworden. Op donderdag 7 november komen alle deelnemende partijen bij elkaar om de revitalisering feestelijk af te ronden.

De revitalisering van De Oude Veiling is in 2009 opgestart op initiatief van de Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC) en de gemeente Hoorn. De provincie Noord-Holland,  de gemeente Hoorn en de bedrijven zelf hebben de revitalisering  financieel mogelijk gemaakt. De doelstelling was om het verouderde terrein door een kwaliteitsimpuls weer toekomstbestendig te maken.

Bij elkaar hebben de gemeente Hoorn en de Provincie Noord-Holland ruim 1 miljoen euro in de revitalisering geïnvesteerd. De bedrijven en de gemeente hebben inmiddels gezamenlijk ruim 4 miljoen euro geïnvesteerd in het verbeteren van hun gebouwen en de faciliteiten zoals cameratoezicht en glasvezel. De komende jaren zal dit proces nog doorgaan. Een extra impuls wordt verwacht van het slopen van  de voormalige gemeentewerf en het herontwikkelen van deze locatie.      

Jeroen Spiekker, voorzitter van de HOC is blij met de revitalisering: ‘Deze revitalisering heeft De Oude Veiling een nieuw leven gegeven. Dat vinden ook de ondernemers die de afgelopen jaren volop hebben geïnvesteerd op het terrein. De dynamiek is weer terug. De leegstand is laag, de beeldkwaliteit is weer goed en de faciliteiten voor bedrijven zijn op orde.’ 

Feestelijke afronding

Op donderdag 7 november om 16.00 uur organiseren de gemeente Hoorn en de HOC samen een feestelijke afronding van de revitalisering. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het gebouw van Herling Strijdhorst, Oostergouw 3. Hierbij zijn gedeputeerde Jan van Run van Economische Zaken, wethouder Aart Ruppert en natuurlijk ook de ondernemers van De Oude Veiling aanwezig.

To Top