Westfriesland

SED Gemeenten ondertekenen Manifest duurzaam inkopen

SED manifest duurzaaminkopenSTEDEBROEC/ENKHUIZEN/DRECHTERLAND – Op maandag 4 november 2013 ondertekenden drie portefeuillehouders van de SED gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) officieel het Manifest professioneel duurzaam inkopen. De afzonderlijke SED-gemeenten kochten altijd in volgens hun eigen beleid. Voortaan worden een uniform beleid en dezelfde inkoopvoorwaarden gehanteerd. Het inkoopbeleid is een voorbeeld van het kwalitatief en efficiënter samenwerken binnen SED verband. De gemeenteraden van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben dit najaar het Inkoop- en aanbestedingsbeleid SED 2013 vastgesteld.

De vaststelling heeft tot gevolg dat de SED-gemeenten voortaan werken met hetzelfde inkoopbeleid. Het eigen inkoopbeleid van de gemeenten vervalt daarmee. Binnen de SED gemeenten gelden voortaan dezelfde inhoudelijke eisen voor inkoop en aanbesteding. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid of social return. Bij het laatste levert de gemeente een bijdrage aan het vergroten van deelname aan de arbeidsmarkt.

Gemeenten blij met manifest

Burgemeester Baas van Enkhuizen is blij met de gezamenlijke ondertekening van het manifest. “Een gezamenlijk inkoopbeleid biedt financieel voordeel voor de SED gemeenten. Ook kunnen we door samenwerking de specifieke kennis die nodig is voor een goed en duurzaam inkoopbeleid bundelen.” Wethouder Wagenaar voegt daar aan toe dat het “een goed signaal is naar ondernemers”. Dit om aan te geven dat duurzaamheid en fairtrade belangrijk zijn in het inkoopproces van de drie SED gemeenten. “Daarnaast geven we aan dat de gemeenten oog hebben voor de kwetsbaren op de arbeidsmarkt”, aldus wethouder Nootebos van Stede Broec.

Achtergrond

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft overheidsdiensten en openbare bedrijven opgeroepen om de inkoopfunctie strategisch in te zetten met het oog op duurzaamheid. Dit betekent dat centraal vastgestelde minimumeisen de (minimale) ondergrens zijn voor duurzaam inkopen. Naast minimumeisen worden ook wensen voor de gunning en duurzaam inkopen opgenomen zoals de nieuwe Aanbestedingswet aangeeft. Ook moeten de sociale voorwaarden bij inkopen worden toegepast. Deze intenties zijn verwoord in het ‘Manifest professioneel duurzaam inkopen’ dat op 4 november is ondertekend.

Foto’s via SED gemeenten/foto Hoekstra


To Top